Novomeška občina Franciju Keku nakazala že 12.550 evrov, knjižijo na Stanovanjsko reševanje Romov

Mestna občina Novo mesto že skoraj dve leti nakazuje na račun samostojnega podjetnika Francija Keka, znanega tudi kot nekdanjega poslanca stranke Zares. Doslej so mu nakazali 12.550 evrov, še 600 evrov bo prejel 31. decembra 2017, račun je že na občini. Skupno bo to 13.150 evrov.

Sprva so mu v letu 2016 nakazovali po 500 evrov mesečno, nato so oktobra znesek povišali na 600 evrov, s tem, da je bil oktobra 2017 izdan še račun za dodatnih 150 evrov. Kot razlog za mesečna nakazila za leto 2017 v mestni občini navajajo: “Sodelovanje pri koordinaciji dela med organi lokalne skupnosti in državnimi organi na področju integracije Romov v novomeški občini”.

Plačila knjižijo v breme proračunske postavke: Stanovanjsko reševanje Romov.

Mestna občina Novo mesto je na račun samostojnega podjetnika Kek, Franci Kek, s. p. doslej sicer nakazala že 13.244,29 evra. Vendar pa je bilo eno nakazilo v višini 694,29 evra izvedeno marca 2003, vsa ostala pa so se zgostila po marcu 2016, ko je občina Keku prvič nakazala 1.000 evrov. Nakazili po 1.000 evrov sta bili nato še aprila in maja 2016 (glede na račune so bila plačila za dva meseca skupaj). Nato je občina julija in avgusta na Kekov račun nakazala po 500 evrov, novembra 2016 je bilo nakazilo 600 evrov, decembra 2016 pa 1.200 evrov.

V letu 2016 je novomeška občina Keku nakazala 5.800 evrov.

V letu 2017 je bilo izvedenih 12 nakazil, od tega 8 po 600 evrov, eno po 1200 evrov in novembra še 750 evrov. Podatki o odprtih eračunih pa kažejo, da je Kek 1. decembra izdal še en račun za 600 evrov z valuto 31. 12. 2017. Ko bo ta plačan, bo Kekova obremenitev Mestne občine Novo mesto v letu 2017 pri 7.350 evrih.

V skupnem znesku (plačano in neplačan račun) to pomeni, da je Kek, s. p., v letu 2017 novomeško občino obremenil za 7.350 evrov. V letu 2016 in 2017 bo to: 13.150 evrov.

Ker je samostojni podjetnik Kek registriran za dejavnost organizacija prireditev, smo v kabinet novomeškega župana vprašali, kaj je bil predmet teh nakazil. Prosili smo še za podatke o vseh plačilih, račune in pripadajoče listine.

Urban Kramar, strokovni sodelavec za področje informiranja v kabinetu novomeškega župana, pa nam je po dodatnem posredovanju sporočil le: “Posredujem naročilnico iz katere je razvidno sodelovanje Mestne občine Novo mesto z družbo Kek, organizacija prireditev, Franci Kek s. p.” Računov nam iz občine tako niso posredovali, jih pa še vedno zahtevamo. S prilogami vred.

Natančnega odgovora torej nismo prejeli. Tudi glede višine nakazil niso odgovorili. Poslana naročilnica pa je datirana v januar 2017. Kaj so plačevali v letu 2016, ni znano. Podatke o izplačilih smo sicer sami poiskali s spletne baze Erar, to je baze Komisije za preprečevanje korupcije.

Iz naročilnice številka 17-0038, ki smo je prejeli iz županstva, pa je razvidno, da je Urad za družbene dejavnosti pri Mestni občini Novo mesto 19. januarja 2017 družbi KEK, organizacija prireditev, Franci Kek, s. p., registrirani na naslovu Čufarjeva ulica v Ljubljani, izdal naročilo za znesek 7.200,00 EUR.

Kot rok izvedbe so napisali 31. 12. 2017. Kot proračunski vir za plačilo je navedeno: Stanovanjsko reševanje Romov. Razvidno je, da je naročilo 31. januarja 2017 ob 15.19 uri odobril župan. Pred tem so bile na Kekovih računih, ki jih je poslal občini, navedene druge številke naročilnic, tudi oktobrski znesek za 150 evrov je po drugi naročilnici. Račun z dne 1. 6. 2016 ima navedeno naročilo 16-0312. Nato je občina očitno izdala še naročilnico 16-0563, saj se več računov nanaša na to številko. Kaj je bil predmet naročila, zaenkrat ni znano.

Znan pa je predmet naročila po naročilnici št. 17-0038 z dne 31. januar 2017. Ta je: “Sodelovanje pri koordinaciji dela med organi lokalne skupnosti in državnimi organi na področju integracije Romov v novomeški občini v letu 2017. Ob izstavitvi računov v znesku 600 EUR mesečno, obvezno priložiti poročilo o opravljenem delu za obdobje izstavitve računa.”

V nadaljevanju objavljamo plačila, naročilnico, kot so nam jo posredovali iz Mestne občine Novo mesto, in primer računa, ki ga izstavlja Kek. Podatki o plačilih in e-računih so dostopni na spletni strani Erar.

Vir: Erar (Komisija za preprečevanje korupcije).

J. M.