Novomeška bolnišnica bo prejela dodatnih 4,38 milijona evrov

Vir: dgitnm.si

Vlada RS je sprejela sklep glede pokrivanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Vlada RS se je odločila, da se javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in na dan 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, zagotavlja 80 % stanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. decembra 2016 iz naslova javne službe, skupaj v višini 135.685.281 evrov.

Splošna bolnišnica Novo mesto bo prejela 4,38 milijona evrov, med 15 bolnišnicami je 8. po prejetem znesku.

Bolnišnice in izplačila za pokrivanje t. i. izgub:

Splošna bolnišnica Brežice      263.963 evrov
Splošna bolnišnica Celje   4.176.884 evrov
Splošna bolnišnica Izola 12.373.646 evrov
Splošna bolnišnica Jesenice   3.155.311 evrov
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj   1.534.819 evrov
Onkološki inštitut Ljubljana   3.083.506 evrov
Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana 79.879.210 evrov
Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor   5.477.235 evrov
Splošna bolnišnica Murska Sobota   1.525.059 evrov
Splošna bolnišnica Novo mesto   4.381.115 evrov
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj   6.151.410 evrov
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec   5.242.597 evrov
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica   7.143.562 evrov
Bolnišnica Topolšica      825.262 evrov
Splošna bolnišnica Trbovlje      471.702 evrov

 

Vlada je potrdila tudi sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja (države) v svete javnih zdravstvenih zavodov, med drugim tudi za Splošno bolnišnico Novo mesto.

Člani sveta novomeške bolnišnice so:

  • mag. Marta Kavšek (predavateljica na Fakulteti za zdravstvo, članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto)
  • mag. Franc Hočevar (nekdanji generalni direktor UKC in nekdanji direktor Inštituta za rehabilitacijo Soča, predsednik foruma starejših SD)
  • mag. Miroslav Berger (član svetniške skupine DeSUS v Mestni občini Novo mesto)
  • Martina Vrhovnik (predsednica OO SLS Novo mesto)
  • Tanja Mate (generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje)

Vir: Sporocila_za_javnost

C. R.