Novo: Obvezna prijava gradnje enostavnega objekta

(vir: arhiv)

Novoustanovljeno ministrstvo za naravne vire in prostor (del nekdanjega ministrstva za okolje in prostor), ki ga vodi Uroš Beržan iz Gibanja Svoboda, je objavilo pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

Pravilnik bo začel veljati 25. marca 2023.

Pravilnik prinaša nekaj sprememb pri dokumentacijo za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih investitorji večinoma gradijo sami. Novost je, da morajo ti tudi pri gradnji nezahtevnih objektov, če ga investitor gradi sam, imenovati nadzornika.

Nadzornika je treba imenovati pred prijavo začetka gradnje nezahtevnega objekta. Novost je tudi, da je treba gradnjo enostavnega projekta prijaviti – na občini. In tam dobiti tudi dovoljenje za gradnjo enostavnega objekta.

V prijavi o začetku gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe je treba poleg osnovnih podatkov o investitorju vpisati tudi naziv gradnje, njene zunanje mere na stiku z zemljiščem, bruto tlorisno površino in odmike od sosednji zemljišč. Priložiti je treba tudi grafični oz. tekstualni prikaz.

Kaj je enostavni objekt? Odvisno od občine do občine. Poznavalci navajajo, da je v Ljubljani to tudi kol, količek ipd. Kar pomeni, da se je treba za vsako stvar pozanimati na svoji občini. Vse skupaj pa seveda prinaša tudi dodatne stroške.

Vir: zurnal24.si)

M. D.