Novosti o gradbenih dovoljenjih in legalizaciji nedovoljenih gradenj

Včeraj so v državnem zboru sprejeli gradbeni zakon, ki med drugim prinaša pomembne novosti glede pridobivanja gradbenega dovoljenja, prinaša pa tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj – za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998.

Za gradbeno dovoljenje bo po novem potrebna manj obsežna dokumentacija, del postopka bo tudi pridobivanje mnenj (zdajšnjih soglasij), kar naj bi skrajšalo postopke. Predvidena je tudi možnost skrajšanega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim dovoljenjem. Slednjega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca.

Uvedeno bo obvezno svetovanje na upravnih enotah, kar bo še pred vložitvijo zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča.

Prijava začetka gradnje bo obvezna. Pri prijavi bo treba predložiti projekt za izvedbo in o začetku del seznaniti inšpekcijo ter upravne organe. Poleg tega naj bi bila zagotovljena večja aktivnost nadzornika gradnje. Za nadzor gradnje objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije.

Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. To velja za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998. Za njih bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Pri tem bo moral lastnik med drugim plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Mlajše objekte, ki so bili zgrajeni do uveljavitve zakona, bo mogoče legalizirati po postopkih, ki so veljali v času gradnje.

Poslanci so zakon potrdili z 52 glasovi za in 13 proti, če ne bo zapletov, bo zakon objavljen v Uradnem listu RS, takrat bo tudi jasno, kdaj točno bo začel veljati.

C. R.