Novo mesto: Znani rezultati poslovanja Krke, tovarne zdravil

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

V Hotelu Šport na Otočcu je danes potekala 26. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, Novo mesto. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2019 in nekatere podatke o poslovanju skupine v prvem polletju 2020.

V prvem polletju 2020 je skupina Krka ustvarila 803,8 milijona evrov prodaje, kar je bilo za 6 odstotkov (42,4 milijona evrov) več kot v enakem lanskem obdobju.

Kar 95 odstotkov vseh izdelkov in storitev so prodali na trgih zunaj Slovenije. Količinsko so prodali 8 milijard enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) kar je bilo 8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobro tretjino oziroma največ so prodaji v državah Vzhodne Evrope.

Povečali so prodajo zdravil na recept in veterinarskih izdelkov, obojih za 8 odstotkov.

Vsi ocenjeni izidi poslovanja v prvem polletju 2020 so boljši kot so bili v prvem polletju 2019. Ocenjeni dobiček skupine v višini 216,7 milijona evrov je za 40 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju. Ocenjeni čisti dobiček (po plačilu davkov) v višini 160,3 milijona evrov pa je za 15 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju.

V prvem polletju 2020 so registrirali 4 nove izdelke (3 zdravila na recept in 1 izdelek brez recepta), v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Za naložbe so namenili 30 milijonov evrov, od tega 19 milijonov evrov v novomeški Krki, to je v obvladujoči družbi.

Konec junija 2020 je bilo v skupini 11.658 zaposlenih, od tega jih 48 odstotkov dela v odvisnih družbah ali predstavništvih v tujini. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.751 zaposlenih.

Konec junija 2020 je imela Krka 48.015 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2020 znašal 82,80 EUR, kar je 13,1 odstotka več kot konec leta 2019, ko je znašal 73,20 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2020 odkupila 200.720 lastnih delnic. Konec junija 2020 je imela 1.434.972 lastnih delnic, kar predstavlja 4,376 odstotka vseh delnic

Plan poslovanja 2020

Zaleto 2020 načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov evrov, čisti dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov evrov, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini 134 milijonov evrov in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 odstotkov prodaje.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 odstotkov čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in s tem povezanimi ukrepi držav, je še vedno nepredvidljiv, zato pozorno spremljajo dogajanja v državah, v katerih poslujejo, in se prilagajajo razmeram.

Več sklepov z današnje skupščine bo znanih pozneje, glede na načrte jutri dopoldne.

C. R.