Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je objavil razkritja za poslovanje novomeškega gledališča, zavoda Anton Podbevšek Teater. Ker so pregledovali zgolj en segment, smo na Moja Dolenjska preverili še njihovo porabo denarja od ustanovitve do danes. Gre namreč za zavod, katerega ustanoviteljica je mestna občina. V nadaljevanju gledamo zgolj porabo zavoda v lasti mestne občine. Poudarjamo, da se v njihov program in strokovno delo ne spuščamo, to ni v naši domeni.

Začeli marca 2006, do zdaj porabili 8,8 milijona evrov

Torej. Iz spletne baze Erar, ki je v domeni Komisije za preprečevanje korupcije in javnosti bolj znana kot nekdanji Supervisor, je razvidno, da je zavod prvi javni denar prejel marca 2006. Bilo je 6.189 evrov. V naslednjih mesecih so bili zneski še nižji, junija 2006 tudi samo 2.692 evrov. Prilivi so se začeli počasi vzpenjati, najvišji znesek, 235.313 evrov so prejeli julija 2012. Okrog 210.000 evrov so prejeli decembra 2009 in februarja 2016. Ostali zneski so bili kakor kdaj. Na bančni račun pa so od marca 2006 do zdaj, 18. marca 2017, torej v 11 letih, prejeli 8.838.846 evrov, kar je povprečno po 803.531 evrov letno.

Iz grafa so razvidna plačila zavoda Anton Podbevšek Teater, ki jih je nakazoval od ustanovitve do zdaj. Vir: Erar.si

In kako so porabili ta denar?

Največ, 1.325.493 milijona evrov so namenili za plače. Zapisali smo že, da je bilo leta 2014 v zavodu 7 zaposlenih, po bilanci iz leta 2015 pa je bilo 8 zaposlenih.

Za avtorske in podjemne pogodbe fizičnim osebam so izplačali 788.091 evrov. Za delo študentom in dijakom so plačali 174.565 evrov. Nekaj od tega je ostalo tudi t. i. študentski Agenciji M Servis, prek katere so šla ta plačila. Za t. i. druga plačila, za kar ni jasno, kako razdrobljena in komu so bila namenjena, so namenili 686.178 evrov.

Izplačila Matjažu Bergerju, s. p.-ju

Matjažu Bergerju, samostojnemu podjetniku, so nakazali 89.608 evrov, izplačila so bila razdrobljena. Začelo se je julija 2013, zadnje izplačilo v višini 5.800 evrov je bilo novembra 2016.

Iz spletne baze Ajpes je razvidno, da ima samostojni podjetnik (s. p.) Berger prijavljeno dejavnost umetniško ustvarjanje, naslov bivališča pa se ujema z naslovom Matjaža Bergerja, ravnatelja oziroma odgovornega ali drugače, direktorja zavoda, če povemo bolj razumljivo. Berger je s. p. ustanovil 10. julija 2013, istega meseca je prejel že tudi prvih 12.975 evrov od zavoda Anton Podbevšek Teater, ki ga je vodil. Ravnatelj oziroma poslovodeči je od 1. junija 2011. Berger kot s. p. ni zavezanec za DDV (davek na dodano vrednost), njegove bilance pa tudi niso javne, kar pomeni, da najverjetneje posluje kot t. i. normiranec in mu ni treba voditi poslovnih knjig niti oddajati bilanc, Finančni upravi RS pa nato od prilivov plača približno od 3 do 4 odstotke davka.

Plačila zavoda Anton Podbevšek Teatra na račun Matjaža Bergerja, s. p. Vir: Erar.si

Ostali večji prejemniki denarja

Iz pregleda izvršenih plačil je še razvidno, da so podjetju IKC, poslovne storitve, d. o. o., plačali 174.565 evra. Gre za zasebno podjetje iz okolice Dolenjskih Toplic, lastnika sta zakonca Šporar. Podjetju Konvikt, d. o. o., so nakazali 102.307 evrov, gre pa za podjetje za trgovino, uvoz in izvoz ter storitve. Lastnika sta zakonca Judež iz Žabje vasi v Novem mestu. Visokih nakazil bankam zaenkrat nismo preučevali.

Vsa plačila zavoda so na voljo tukaj.