Novo mesto: Zanimanje med mladimi za subvencije ni ravno veliko

(vir: pixabay.com)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju občine. S tem nadaljujejo s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko, so zapisali v sporočilu za javnost. Subvencije sicer niso namenjene za nakup stavbnega zemljišča ali že zgrajenega stanovanja.

Prvi razpis je bil objavljen leta 2017, podatki pa kažejo, da med mladimi ni ravno velikega zanimanja za tovrstno pomoč občine.

Za subvencije je letos na voljo 10 tisoč evrov, z možnostjo povečanja zneska. Tudi tokratni poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti. Podrobnejši pogoji so navedeni tukaj: novomesto

Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest let – največ do višine 1500 evrov, kar pomeni za dva otroka.

Zainteresirani prosilci lahko vlogo za subvencioniranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2020. Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo tukaj. 

Letno 12 oziroma 13 vlog, odobrenih po 8

Občino Novo mesto smo vprašali, kakšni so bili odzivi na podobne razpise v prejšnjih letih. Odgovorili so nam, da so v letih 2017 in 2018 vsakokrat prejeli po 12 vlog, med katerimi je bilo v obeh primerih odobrenih osem. Obakrat so razdelili po 9.000 evrov subvencij.

V letu 2019 so prejeli 13 vlog, odobrili so 8 vlog, pet so jih zavrnili. Osmim so skupno odobrili 10.000 evrov subvencij. Višina posamezne subvencije se je tudi lani, tako kot letos, gibala med 1000 in 1500 evri.

Podatki kažejo, da zanimanja za tovrstne subvencije med mladimi v novomeški občini ni ravno veliko.

Podobne subvencije v pomoč mladim razpisujejo tudi v nekaterih drugih slovenskih občinah. Trenutno je odprt razpis v občini Ormož, kjer pa so pogoji precej drugačni. Občina Ormož je razpisala 30.000 evrov subvencij, ki pripadajo mladim in mladim družinam. Pri tem so starostno mejo dvignili na 40 let, subvencije so namenjene za nakup nepremičnin, ki so v lasti občine, v tem tudi za nakup stavbnih zemljišč (tukaj).

Iz tega sledi, da bi morda kazalo tudi v Mestni občini Novo mesto nekoliko spremeniti in prilagoditi pogoje za pridobitev subvencije.

C. R.