Novo mesto: Zakaj Glavni trg ne zaživi tako, kot bi lahko?

Fotografija je simbolična.

Glavni trg je trenutno osrednje prireditveno prizorišče Novega mesta in gosti večje število javnih prireditev, tako kulturnega, športnega in zabavnega značaja. Namen tega je v mestno jedro privabiti množico obiskovalcev. Vendar pa se pri tem zatika in Glavni trg navkljub temu ne zaživi tako, kot je bilo načrtovano in pričakovano oziroma tako, kot smo temu priča v drugih večjih mestih po državi.

Pomemben razlog za to naj bi bile po podatkih naših virov prijave nekaterih prebivalcev Glavnega trga, ki ob vsakem najmanjšem hrupu pokličejo policijo.

Po naših podatkih naj bi šlo v tem primeru sicer le za enega od prebivalcev, poznavalci ob tem navajajo, da naj bi bila v ozadju domnevno želja po izplačilu rente. Nekateri ponudniki storitev na Glavnem trgu pa naj bi že obupovali in napovedovali, da bodo svoje dejavnosti prenesli na druge lokacije.

Ker bi bila s tem povzročena škoda, saj mesto takšen prostor kot je Glavni trg potrebuje, smo občino vprašali, ali so že našli pravno podlago, da se tovrstne prijave o povzročanju hrupa policiji, kjer obstaja možnost tudi morebitnih zlorab, morda lahko prekinejo.

Potrdili so, da nekaj posameznih stanovalcev mestnega jedra z nerazumnimi zahtevami in zlorabo pravnih možnosti res ovira izvajanje prireditev in gostinske dejavnosti.

Ob tem so dodali: “Na Mestni občini Novo mesto izvajamo aktivnosti, da se območju Glavnega trga zagotovi ustrezen status, za kar so potrebne spremembe tako na občinskem in državnem nivoju. Nujno je namreč, da se ob korektnem upoštevanju pravic stanovalcev, omogoča normalno izvajanje tako gostinske dejavnosti kot prireditvenega programa.”

Na trgu predvidena tudi ureditev več stanovanj, tudi to nekaterim ne ustreza

Občina na tem območju načrtuje tudi temeljito rekonstrukcijo dveh spomeniško zaščitenih objektov z umestitvijo stanovanj. V objektu na naslovu Glavni trg 2 je predvidena ureditev osmih stanovanj z možnostjo ureditve dodatnih treh podstrešnih stanovanj. V pritličju navedenega objekta pa so predvidene površine za izvajanje nepridobitnih aktivnosti za revitalizacijo zgodovinskega jedra. V objektu na naslovu Dilančeva ulica 3 pa je predvidena ureditev devetih stanovanj.

Za rekonstrukcijo objekta na Glavnem trgu 2 so v začetku junija že podpisali gradbeno pogodbo. Iz odgovora občinske uprave na eno od svetniških vprašanj pa je razvidno, da se je rekonstrukcija objekta na Dilančevi ulici 3 ustavila v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. “Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo treba urediti parcelno mejo in manjkajočo dokumentacijo o obstoječem objektu,” so zapisali.

Občina namerava stanovanja oddati v najem, predvidoma mladim družinam, ko bodo stanovanja pripravljena, bodo izvedli javni razpis. Vendar dodajmo, da nekaterim stanovalcem na Glavnem trgu tudi to urejanje stanovanj in načrtovana poselitev območja z mladimi družinami ni po godu. Predvidevamo, da gre za iste osebe (ali osebo) kot v primeru zdajšnjih dogajanj na trgu, ko nekdo za vsako figo pokliče policijo.

A. L.