Novo mesto: Začenjajo se priprave za izgradnjo bazena v Češči vasi

Novomeški občinski svetniki se bodo na današnji seji občinskega sveta med drugim seznanili tudi s predlogom za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za športni park Češča vas in ekonomskim vrednotenjem 25- in 50-metrskega bazena.

Glede na predlog bodo svetniki pripravo občinskega načrta podprli, ne bodo pa še odločali o različici bazena.

Na podlagi dosedanjega ekonomskega vrednotenja in preverjanj se izkazuje, da je najbolj smiselna in realna izgradnja 25-metrskega pokritega bazena. V OPPN bo določen oziroma rezerviran tudi prostor za možno izvedbo 50 m odprtega bazena v prihodnosti.

Cena izgradnje ni znana, do začetka le to bo preteklo še veliko časa, znani pa so okvirni stroški delovanja: za 50-metrski so ti v grobem ocenjeni na vsaj 450 tisoč evrov letno, za 25-metrskega pa 250 tisoč evrov letno.

Mestna občina lahko tudi pričakuje, da bo po izvedbi projekta bazena morala namenjati za vzdrževanje in delovanje od 100 tisoč do 400 tisoč letno za tekoče delovanje, odvisno od izbora velikosti objekta in ostalih dejavnikov. Strokovni viri in upravljalci bazenov v tujini in Sloveniji nas pri tem opozarjajo, da so lahko stroški 50-metrskega bazena pri tem lahko še višji zaradi nepredvidenih dejavnikov, vremena, higienskih vprašanj ipd.

Predvidena lokacija za bazen

Predvidena lokacija za bazenski kompleks in pripadajoče zunanje ureditve je predvidena na zemljiščih severno od veledroma. Tako je bilo določeno že na 28. seji občinskega sveta z dne 22. maja 2018.

Predviden bazenski kompleks:

Območje športno-rekreacijskega parka Češča vas in širša okolica. Bazenski kompleks je označen s črko B. Oznake: – V: velodrom − B: predviden bazenski kompleks − G-bv: gozd ob bazenskem kompleksu in velodromu − K: konjeniški center z okolico − G-k: gozd južno od konjeniškega centra − P: območje prometnic

Različice bazenov:

  1. A) 50 metrski olimpijski bazen – dimenzije 50 x 25 m, globina 2,2 metra FINA standard za olimpijske bazene, obojestranski štartni bloki;
  1. B) 25 metrski bazen – dimenzije 25 x 21 m, globina padajoča od 1,1 do 2,2 metra – FINA standard za plavalne bazene z možnostjo izvedbe regionalnih tekmovanj v plavanju, enostranski štartni bloki.

Oba bazena bi imela temperaturo vode 27 – 28 stopinj Celzija.

Kakšni so načrti?

Bazenski kompleks in velodrom bosta skupaj tvorila povezano ponudbo intenzivnih športnih dejavnosti skozi celo leto (plavanje, atletika, kolesarstvo in spremljajoče dejavnosti – npr. fitnes, aerobika, ob ureditvi tekaških površin v okolici pa tudi triatlon). Pri načrtovanju načina njune povezave bo tako treba upoštevati možnost enostavnega prehajanja uporabnikov bazenskega kompleksa na vadbo v velodromsko dvorano in obratno. Oba objekta bosta omogočala priprave vrhunskim športnikom in rekreacijo ostalih športnikov ter bosta predstavljala vozlišče dogajanja v vzhodnem delu območja.

Dodatne vsebine

Poleg programskih sklopov, kot so konjeniški center, velodrom in bazen, katerih lokacije so znane, pa je treba na območju OPPN med drugim predvideti še lokacije za:

  • kamp (mobilne hišice, glamping, šotori) z recepcijo, ki je lahko združena z recepcijo bazena,
  • postajališče za avtodome,
  • hotel (do 100 oseb),
  • sanitarije,
  • trim oz. pohodno-tekaško stezo v naravnem okolju kot krožna povezovalna pot na območju.

Iz gradiva je razvidno, da so predlogi mestne občine glede predvidenih objektov in ureditev okvirni. Klasifikacije dejavnosti in objektov bodo usklajevali in dopolnjevali v času izdelave strokovnih podlag OPPN.

OPPN, ko bo sprejet, bo nadalje omogočal izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte in ureditve.

Vizija mestne občine je, da se v tem delu mesta kot nadgradnja obstoječih športnih dejavnosti postopoma oblikuje celovit športno-rekreacijski kompleks, ki bo imel (poleg obstoječega športno-rekreacijskega parka Portoval) velik družbeni pomen tako za Novo mesto kot tudi za širšo regijo. V njem so predvidene raznolike vsebine za šport, rekreacijo in izobraževanje.

Kako je danes v Češči vasi?

Na območju OPPN, ki obsega okrog 22 ha, danes delujeta konjeniški center v severozahodnem delu in prenovljen velodrom za kolesarstvo in atletiko v jugovzhodnem delu.

Velodrom je namenjen predvsem intenzivnim športnim panogam za specifične uporabnike – pretežno profesionalne športnike (sčasoma bo predvidoma tudi za rekreativne športnike). Na drugi strani pa je konjeniški center, čeprav v njem športno jahanje trenirajo tudi profesionalni jahači, že od vsega začetka usmerjen prvenstveno v vzgojo in izobraževanje otrok in mladine ter ljudi s posebnimi potrebami v gibalnem in duševnem razvoju.

Obiskovalci so ves čas v stiku z naravo, konje lahko jahajo in negujejo, v centru imajo tudi nekaj drugih domačih živali. Poleg dnevnih obiskov se organizirajo tabori za različne skupine, v katerih mladi preživijo tudi po več dni. Ker so ciljna skupina predvsem otroci in mladi, prihajajo v glavnem družine.

Vir: novomesto.si/

J. M.