Novo mesto: Začenja se ureditev Kettejevega drevoreda in gradišča Marof

Kettejev drevored, Novo mesto (vir: kraji.eu)

V prihodnjem tednu je predviden začetek del na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof, s čimer se začenja urejanje širšega območja, na katerem je v prihodnosti predviden arheološki park. Zaradi izvedbe del bo otežena prehodnost Kettejevega drevoreda, zato dodatna previdnost ne bo odveč.

Drevored bo na območju, kjer se bodo odvijala gradbena dela, v delovnem času neprehoden. Izven delovnega časa, ob sobotah in nedeljah bo izvajalec zagotavljal prehod.

Prenova obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter prezentacijo robov vozišča nekdanje mestne vpadnice.

Del projekta bo tudi menjava posameznih nevarnih in odmirajočih dreves. Pregled Kettejevega drevoreda je pokazal sedemnajst starejših dreves, ki so za sprehajalce nevarna in bodo med obnovo zamenjana z novimi sadikami, pri preostalih drevesih pa bo opravljena primerna nega. Dodatno bo zaradi vidika nevarnosti vnosa bolezni v drevored, poškodb in slabe rasti na bršljinski strani drevoreda zamenjanih še osem mlajših dreves, dodanih pa bo še deset novih. Projekt poleg prepotrebne prenove enega najbolj obiskanih mestnih sprehajališč obsega tudi ureditev arheološke tematske poti z otroškimi igriščem in prezentacijo prereza obrambnega nasipa gradišča. Dela v vrednosti slabih 470 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednosti) naj bi se predvidoma zaključila poleti prihodnje leto.

Hkrati z ureditvijo Kettejevega drevoreda bodo potekala tudi obnovitvena dela na vodovodnem in elektroenergetskem omrežju, ki jih bodo izvajali delavci Komunale Novo mesto in Elektra Ljubljane. Tudi ti dve investiciji lahko vplivata na prehodnost drevoreda, so sporočili z mestne občine.

C. R.