Novo mesto: Vpis predšolskih otrok v novomeške vrtce

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2022/2023. Vpisi bodo potekali med 1. marcem 2022 in 14. marcem 2022.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 Obrazci za vpis so na voljo na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Oddaja vloge je mogoča skladno s časovnim razporedom vpisa po e-pošti, klasični pošti, v nabiralnik pred vhodom v stavbo vrtca in osebno svetovalni delavki.

Podatki, ki jih starši potrebujejo ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Starši lahko podajo vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. V času vpisa bodo lahko tudi vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi navedenimi vrtci.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo, če pa bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, o rešitvi vlog pa bo obveščala v aprilu 2022.

Več informacij o prijavi na javni vpis je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. D.