Novo mesto: Vladna luč za širitev turističnega kompleksa Prepih

(vir: arhiv)

Vlada je Mestni občini Novo mesto danes izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v delu območja državnega prostorskega načrta (DPN), namenjeno za potrebe razvoja območja turističnega kompleksa Prepih.

Pobuda novomeške občine se je nanašala na pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje turističnega kompleksa Prepih. Območje načrtovanja občine leži 8 km južno od Novega mesta ob glavni cesti Novo mesto – Metlika.

Območje gostinsko turističnega kompleksa Prepih (GTK) je namenjeno razvoju gostinskih, turističnih in rekreativnih dejavnosti in se ureja kot pomembna turistična točka ob vhodu na Gorjance, piše v vladnem sporočilu. Širitev območja GTK se oblikuje kot zapolnitev obstoječe pozidave, ki se nahaja izven naselja, z lego ob pomembnih prometnih oseh, ki določajo smer intenzivnejšega prostorskega razvoja.

S konkretnim povečanjem območja proti vzhodu (pod varovani pas plinovoda, s posegom na območje DPN) ter manjšimi razširitvami na jugovzhod in jugozahod bo lahko naročnik uspešno realiziral želene razvojne potrebe, je še razvidno iz sporočila po današnji seji vlade.

Območje širitve severovzhod zajema predvidene športno rekreacijske površine, kjer gradnja objektov (razen enostavnih) ni predvidena, in gre le za ureditve terena za namen športa, rekreacije in prostočasnih dejavnosti ter ureditve ostalih zelenih in manipulativnih površin.

C. R.