Novo mesto: V Ulici Slavka Gruma po prenovljenem vozišču, do Cesarjeve ulice popolna zapora

(vir: občina)

Po zaključeni rekonstrukciji vozišča in ureditvi komunalne infrastrukture na odseku Ulice Slavka Gruma bo jutri, v četrtek, prenovljeni cestni odsek odprt za promet.

Promet med Topliško cesto in ulicama Drska–Brod bo ponovno potekal nemoteno.

Gradbena dela pa se bodo jutri nadaljevala na naslednjem tristometrskem odseku – od križišča Ulice Slavka Gruma z ulicama Drska in Brod do križišča s Cesarjevo ulico, kjer bo vzpostavljena popolna zapora. Dela na tem odseku so predvidena do sredine julija, prometni režim pa bo sproti prilagojen poteku del.

 Križišči Ulice Slavka Gruma z ulicama Drska–Brod in Cesarjevo ulico bosta v času popolne zapore normalno prevozni, obvoz bo urejen na relaciji Ulica Slavka Gruma–Drska–Šegova ulica–Cesarjeva ulica–Ulica Slavka Gruma in obratno. Zapora bo omogočala dostop za gradbišče, stanovalce in trgovino, posegla pa bo tudi na pločnik ob zahodnem robu cestišča. Pešci bodo preusmerjeni na pločnik ob vzhodnem robu Ulice Slavka Gruma (ob živilski trgovini).

Dela na Ulici Slavka Gruma obsegajo rekonstrukcijo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, odvodnjavanje ceste, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, po zaključku projekta pa se obeta tudi sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma.

V projekt je vključena še izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bodo od Osnovne šole Drska do brvi čez reko Krko v Irči vasi in nato naprej do križišča s Straško cesto povezale Drsko z Bršljinom.

M. D.