Novo mesto: V tretjem mandatu za razvoj visokega šolstva

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto (vir: arhiv)

Novomeški župan mag. Gregor Macedoni je začel svoj tretji mandat, v katerem želi nadaljevati izkoriščanje razvojnih priložnosti in zastaviti dolgoročnejšo občinsko razvojno vizijo.

Gre predvsem za projekte prometne infrastrukture, poudarek bodo dali tudi stanovanjskemu programu in razvoju območnega visokega šolstva.

Cilj je vzpostavitev univerze, ki bo služila podpori območnemu gospodarstvu, ki za nadaljnjo uspešnost doma in predvsem na tujih trgih potrebuje razvoj in raziskave. Župan je povedal, da lahko tovrstna navezava “bodoče predvsem tehnične univerze prinese tudi dodano vrednost, ki se je bodo študenti zavedali in se zato odločali za študij, delo in bivanje v Novem mestu”.

Občina bo nadaljevala s projekti tudi na področju infrastrukturnih izboljšav, kjer bo še naprej poudarek na cestni, komunalni, kulturni, socialni in športni infrastrukturi, še močneje pa se na občini lotevajo stanovanjske politike.

Prometna infrastruktura: dva mostova, mestne vpadnice, Seidlova cesta, pod Gorjanci

Glede novomeške prometne infrastrukture je Macedoni poudaril, da je bila ta lokalno in regionalno predolgo zapostavljena in da jo nekaj let konkretno izboljšujejo. Ključen izziv ostaja čim prejšnji začetek gradnje predvidenih državnih obvoznic z novima mostovoma v Ločni in Srebrničah. Nadaljevali bodo celovito prenovo ključnih mestnih vpadnic. Čim prej bo treba prenoviti Seidlovo cesto, za kar imajo že vse pripravljeno, letos pa bodo prenovili pomembna cestna odseka pod Gorjanci, med Gabrjem in Pangrč Grmom ter na Dolžu.

Župan je med žgoče probleme ureditve mestnega prometa uvrstil tudi projekta novomeške vzhodne obvoznice, ki jo bo kot prvi odsek južnega kraka ceste 3. razvojne osi gradil Dars, in zahodne mestne obvoznice z mostom v Srebrničah, ki jo bo gradila Direkcija RS za infrastrukturo. Gradnjo je treba začeti čim prej.

Prepričan je, da bo Dars še letos uspel zagotoviti pogoje za začetek gradnje vzhodne obvoznice (od avtoceste do Osredka s povezovalno cesto do Revoza).

Pri obvoznicah gre ključna projekta na poti do boljše prometne pretočnosti. Na jugu snujejo južno povezovalno cesto in novo šmihelsko obvoznico, za boljše delovanje novomeškega prometa pa sta ključni še prenovi križišč v Žabji vasi in Bršljinu. V smeri regionalnih povezav tudi širijo večnamenske povezave za pešce in kolesarje, spodbudno je tudi prostorsko umeščanje dvotirne železniške povezave, ki bo omogočila potniško alternativo avtomobilskemu prometu v smeri Ljubljane in Bele krajine.

Bazen v Češči vasi že spomladi, Portoval, prenova Narodnega doma, brvi, Stopiče, mestna tržnica

Med Macedonijevi predvolilnimi obljubami je bilo tudi zavzemanje za dvig kakovosti bivanja na področjih športa, kulture in javne infrastrukture. Glede teh je napovedal, da bo možno že spomladi zaplavati v novem bazenskem kompleksu v Češči vasi, novo pokrito tribuno bo dobil stadion v Portovalu, “kljub neutemeljenim pritožbam” pa bodo kmalu imeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za prenovo Narodnega doma. Pravnomočnost  ovira pritožba oz. tožba soseda te zgradbe.

Preko Krke bosta spomladi vodili dve novi brvi, v projektiranju je večnamenska pot proti Stopičam, kmalu bo stekla prenova mestne tržnice.

Strategija za starejše

Za prihodnje mesece je Macedoni napovedal sprejetje celovite strategije skrbi za starejše občane. Med ukrepi je navedel že potekajoče, kot so brezplačni prevozi z malim mestnim avtobusom, pomoč na domu in različne programe medgeneracijskega sodelovanja. V stanovanjskih programih bodo pri javnih in zasebnih naložbah zasledovali cilj zagotavljana stanovanj, primernih za bivanje starejših.

Občina je sicer prva v državi, ki sofinancira vgradnjo dvigal v starejše večstanovanjske objekte.

Stanovanja: Podbreznik, Brusnice, Bršljin, Jakčeva cesta, Mrzla dolina

Krepili bodo fond javnih najemniških stanovanj. Še ta mesec bo v Podbrezniku stekla gradnja petih blokov s približno 200 stanovanji, ki jih bodo gradili s sodelovanjem Stanovanjskega sklada RS, tovrstni javni in zasebni projekti pa že tečejo v mestnem jedru, Brusnicah, Bršljinu in na Jakčevi ulici.

Kmalu bo sledilo nadaljevanje večstanovanjske gradnje v Mrzli dolini, tako da bo v nekaj letih na voljo približno 600 novih stanovanj.

Romska problematika

Pri romski problematiki je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da bodo vztrajali pri medresorskem pristopu na ravni države. V vladni delovni skupini, katere član je, si prizadevajo za sprejem konkretnih zakonodajnih sprememb, ki pomenijo osnovo za ustavitev negativne spirale, ki je posledica nedelujoče zakonodaje na področjih kazenske odgovornosti, izobraževanja, zaposlitvenih možnosti in socialnih transferjev.

Turizem: novi turistični produkti, Glavni trg, oviranje posameznikov

Glede turizma je povedal, se na občini osredotočajo na podporo novim turističnim izdelkom. Med te uvršča naravo, kulturno dediščino, šport in industrijo, ključna pa je zagotovitev pogojev, ki bodo spodbujali, da se bo več posameznikov turizmu posvetilo poklicno.

Pri tem ima pomembno vlogo oživitev Glavnega trga. Doslej izvedena prenova je spodbudila nekatere investitorje v nove stanovanjske in gostinske projekte. Še naprej bodo podpirali pripravo tamkajšnjih prireditev, od množičnih, kot sta kolesarska Dirka po Sloveniji in Festival cvička, do manjših.

“Nerazumno oviranje posameznikov nam pri tem ne pomaga, gotovo pa nas to ne bo ustavilo,” je dodal.

M. D.