Novo mesto: V prvem četrtletju ustvarili največjo prodajo in čisti dobiček v Krkini zgodovini

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvem četrtletju leta 2024 ustvarila prihodke od prodaje v višini 486,1 milijona evrov, kar je 6 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dosegli so 98,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal:

“23. aprila je minilo sedem desetletij, odkar so drzna vizija, ustvarjalnost in zagnanost Krko postavile na farmacevtski zemljevid. Številne generacije ljudi, ki so vsa leta gojile iste vrednote – hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost, pa so jo pripeljale med vodilna generična farmacevtska podjetja na svetu.

Z enakim zagonom in družbeno odgovornostjo bomo delali tudi v prihodnje. V prvem četrtletju leta 2024 smo tako ustvarili največjo prodajo in čisti dobiček v Krkini zgodovini.

Ohranjamo veliko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Krka ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in uresničevanje dolgoročne dividendne politike.

Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta predlagala, da se Krkinim delničarjem za leto 2023 izplača dividenda v višini 7,50 evra bruto na delnico, kar je 13,6 odstotka več kot lani.

Delničarji bodo o predlogu odločali na 30. redni skupščini delničarjev 11. julija 2024. Krkin položaj je stabilen, strategija pogumno začrtana, imamo znanje, vztrajnost in jasno vizijo, kar je odlično izhodišče za našo prihodnost. Veseli me, da to prepoznavajo tudi naši deležniki.”

M. D.