Novo mesto: V prenovo ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo

Cesta med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo (vir: MO NM)

Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta v družbi predsednika Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas Milana Tramteta včeraj podpisala pogodbo za rekonstrukcijo ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo.

Prenova cestišča in podzemne infrastrukture se bo začela v drugi polovici julija in bo zaključena predvidoma do prihodnjega marca.

Projekt v vrednosti dobrih 850 tisoč evrov bo v celoti financirala Mestna občina Novo mesto. 

Kot je ob podpisu pogodbe izpostavil župan Macedoni, bo novomeška občina povezavo med naseljema urejala z namenom povečanja varnosti pešcev. Poleg rekonstrukcije ceste v dolžini 520 metrov bodo dela obsegala še ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Slednja je bila v okoliških ulicah v letih 2017 in 2018 v sklopu predhodnih faz projekta že dograjena in prenovljena, v trenutni fazi del pa se bosta poleg razsvetljave urejala še komunalna kanalizacija in vodovod, stekla bo tudi prestavitev telekomunikacijskih in nizkonapetostnih vodov.

Podpis pogodbe
Podpisnika Gregor Macedoni in Dejan Bibič v družbi Milana Tramteta, predsednika Krajevne skupnosti Bučna vas. (vir: MO NM)

M. D.