Novo mesto: V novomeški bolnišnici prepoved obiskov

(vir: arhiv)

Zaradi vse večjega števila respiratornih okužb na več oddelkih v novomeški bolnišnici obiski začasno pri pacientih v bolnišnici niso dovoljeni. Obiski so dovoljeni samo pri kritično bolnih pacientih z dovolilnico lečečega zdravnika.

Izjema sta Oddelek za ginekologijo in porodništvo ter Oddelek za pediatrijo.

Oddelek za ginekologijo in porodništvo:

  • Pri porodu je dovoljena prisotnost ene zdrave odrasle osebe in dule.
  • Obiski so z  dovolilnico dovoljeni vsak dan med 15. in 16. uro za eno zdravo odraslo osebo dnevno za največ 15 minut.

Oddelek za pediatrijo:

  • Dovoljeno je bivanje enega zdravega starša ves čas hospitalizacije otroka.

Vsem, ki vstopajo v bolnišnično okolje, priporočajo uporabo zaščitnih mask.

V kolikor bi želeli svojcem dostaviti pripomočke za osebno higieno in osebno uporabo, jih izven časa obiskov lahko oddamo receptorju na glavnem vhodu v bolnišnico, in sicer vsak dan med 13. in 15. uro.

Pri pacientih, ki potrebujejo spremstvo, je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe.

M. D.