Novo mesto: V javni razpravi pred proračuna za leto 2025

Novo mesto (vir: MO NM)

Mestna občina Novo mesto do danes, vključno petka, 10. maja 2024, zainteresirani javnosti omogoča javno razpravo o predlogu občinskega proračuna za leto 2025.

Predlog odloka o proračunu je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto, na vpogled je tudi v občinskih prostorih na Seidlovi cesti 1.

 V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo člani občinskega sveta, delovna telesa, sveti ožjih delov občine in ostala zainteresirana javnost (občani).

Pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna novomeške občine za prihodnje leto lahko posredujete po elektronski pošti na e-naslov [email protected] ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

M. D.