Novo mesto: V gradnjo kanalizacije v Lakovnicah

Gregor Macedoni in Marjan Skube ob podpisu pogodbe. (vir: MO NM)

V Gorenjih in Dolenjih Lakovnicah (pri Stranski vasi) bodo začeli z gradnjo kanalizacije, ki bo 156 prebivalcem oziroma 45 objektom omogočila priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Izvedba investicije v vrednosti dobrih 770 tisoč evrov (brez DDV) se bo začela v avgustu, dela se bodo zaključila predvidoma do maja 2023.

Pogodbo sta včeraj na rotovžu podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in Marjan Skube, direktor izbranega izvajalca del, podjetja Malkom.

Kanalizacijski vod v dolžini 1935 metrov bo vezan na novo kanalizacijo v sosednji vasi Jama, kjer so komunalno infrastrukturo uredili leta 2019, zgrajeno bo tudi črpališče za odvajanje odpadnih voda.

Sredstva za naložbo bodo zagotovili na novomeški občini, v primeru uspešne prijave na javni razpis pa si obetamo skoraj 60 odstotno sofinanciranje iz vira Mehanizma za okrevanje in odpornost (evropskih sredstev).

Aktualne investicije na področju komunalne infrastrukture se izvajajo tudi v sklopu rekonstrukcije cestišča in izgradnje kolesarske povezave Drska–Bršljin na Ulici Slavka Gruma, dela prav tako potekajo na vodovodu v Turkovi ulici.

Jeseni se bo začela gradnja kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnem in v Dolenjem Kamenju, obeta se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi. V prihodnje se v okviru obnove Seidlove ceste načrtuje še celovita rekonstrukcija kanalizacije in tangiranega vodovoda na osrednji novomeški cesti.

Gregor Macedoni in Marjan Skube v času podpisa pogodbe. (vir: MO NM)

M. D.