Novo mesto: V gozdu Portoval bo urejena nova pot za pešce in kolesarje

(vir: Mestna občina Novo mesto)

Novomeška občina bo uredila novo pot za pešce in kolesarje, tokrat v gozdu Portoval. Pogodbo za izvedbo vseh potrebnih del za gradnjo so podpisali včeraj, izbrano podjetje je HPG Brežice. 

Vrednost projekta je nekaj več kot 140.000 evrov (z DDV), po uvedbi v delo bo nova pot v izmeri 2000 metrov predvidoma urejena v treh mesecih.

Nova pot v gozdu Portoval se bo začela v Irči vasi, zaključila in navezala pa se bo na začetek peščene poti v Portovalu pred nogometnimi igrišči.

Ob poti za pešce in kolesarje, ki bo vodila po skrajnem robu gozdu ob neposredni bližini okljuka reke Krke, je na izbranem travnem predelu predviden prostor za druženje obiskovalcev z mizami in klopmi. Ob novonastali poti v širini 2,5 kilometra so predvidene klopi, nameščeni bodo tudi koši za smeti.

Peš in kolesarska pot bo povezovala naselje Drska z mestnim predelom, “v nadaljevanju pa bo ob izgradnji nove brvi čez reko Krko proti Olimpijskemu centru tudi pomembna navezava v smeri Bršljina,” je ob včerajšnjem podpisu pogodbe dejal župan Gregor Macedoni.

Skladno s kulturno-varstvenim soglasjem bodo vzporedno z izvajanjem gradnje izvajali tudi arheološki nadzor.

N. M.