Novo mesto: Ureditev krožnega križišča Tabletka

Krožišče Tabletka v Novem mestu.

Danes po jutranji prometni konici je predviden pričetek ureditve krožnega križišča »Tabletka« na severni obvoznici v Novem mestu, je objavila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

V okviru ureditve krožnega križišča je predvidena njegova razširitev, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave ter pločnika za pešce in kolesarske steze, kot tudi prestavitev in zaščita komunalnih vodov.

Pogodbena vrednost gradbenih del je 1.399.616,65 evrov, od tega delež Direkcije za infrastrukturo znaša 1.073.543,62 evra in delež Mestne občine Novo mesto 326.074,03 evrov. Dela bodo potekala pod delnimi in popolnimi zaporami.

DELNE ZAPORE

V času ob 3. 2. 2021 do 3. 5. 2021 na odsekih:

  • G2-105, odsek 0257 Novo mesto (Ločna–Krka) od km 0,685 do km 1,030
  • R3-651, odsek 0399 Novo mesto (Bučna vas–Krka) od km 1,010 do km 1,090

V času ob 3. 2. 2021 do 5. 6. 2021 na odseku:

  • G2-105, odsek 1511 Novo mesto (Krka) od km 0,000 do km 0,185

V času delne zapore bo mogoče v krožno križišče »Tabletka« vstopiti iz vseh treh smeri, izstopiti pa samo v smeri AC priključka Novo mesto (vzhod) in v smeri Bršljina. Zaprt bo izvoz iz krožnega križišča proti Ločni oziroma proti tovarni zdravil Krka. Promet iz smeri AC priključka Novo mesto (vzhod) proti Metliki se bo zaradi zapore izvoza krožnega križišča proti Ločni preusmeril na Šmarješko cesto.

POPOLNE ZAPORE

V času ob 13. 4. 2021 do 5. 6. 2021 na odseku:

  • G2-105, odsek 0257 Novo mesto (Ločna–Krka) od km 0,005 do km 1,030

V času ob 3. 5. 2021 do 5. 6. 2021 na odseku:

  • R3-651, odsek 0399 Novo mesto (Bučna vas–Krka) od km 0,235 do km 1,090

V času ob 8. 5. 2021 do 30. 5. 2021 na odseku:

  • G2-105, odsek 1511 Novo mesto (Krka) od km 0,000 do km 0,920 (en vikend v tem terminu, zaradi asfaltiranja).

V času popolne zapore bo obvoz potekal na relaciji Novo mesto—Mačkovec–Novo mesto (vzhod)–Novo mesto (zahod)–Novo mesto (Mala Bučna vas).

(vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)

M. D.