Novo mesto: Ureditev državne ceste v Birčni vasi

Birčna vas

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor ljubljanskega podjetja CVP Robert Kuzman sta v Birčni vas v prisotnosti ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca podpisala pogodbo za ureditev skoraj 700 metrov dolgega odseka državne ceste v Birčni vasi.

Vrednost del je več kot 1,16 milijona evrov, pri čemer bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala približno 930.000 evrov, preostanek pa občina.

 Dela zajemajo rekonstrukcijo ceste mimo podružnične osnovne šole v Birčni vasi, z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in dostopnih poti in navezav na obstoječe lokalne ceste. Kot je povedal župan Macedoni, v nadaljevanju projekta sledi še ureditev parkirišča pri osnovni šoli in 2. faza del z razširitvijo železniškega podvoza, s čimer bo po zaključku projekta poskrbljeno za prometno varnost otrok pri podružnični šoli kot tudi vseh krajank in krajanov.

Dela se bodo začela predvidoma v maju in bodo potekala do poletja prihodnje leto.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob podpisu pogodbe, ki je združeval tudi delovni obisk v Novem mestu, dodal, da je sodelovanje z novomeško občino uspešno, saj so obnovljene oz. v pripravi prenove vseh večjih vpadnic v mesto.

O obvoznicah in tretji razvojni osi

Vrtovec je povedal, da se nadaljujejo tudi prizadevanja za čim prejšnjo gradnjo vzhodne obvoznice v sklopu tretje razvojne osi ter zahodne obvoznice kot državne ceste, velik poudarek pa je tudi pri vzpostavljanju infrastrukture za trajnostno mobilnost.

Ob tem je napovedal, da je bil rezultat tokratnega delovnega srečanja z županom tudi dogovor za vzpostavitev brezplačnega prevoza upokojencev z mestnim potniškim prometom v Mestni občini Novo mesto, kar naj bi bilo s podpisom pogodbe dokončno potrjeno v kratkem.

Od leve: Minister Jernej Vrtovec, župan Gregor Macedoni in Robert Kuzman (CVP)

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

M. D.