Novo mesto: Subvencioniranje varovanja na daljavo za starejše

(vir: pixabay.com)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo za leti 2020 in 2021. Osnovni namen je zagotavljanje čim bolj samostojnega in varnega bivanja na domu vsem, ki pri tem potrebujejo pomoč in podporo.

Ta namreč s celodnevno asistenco strokovnega osebja prek asistenčnega klicnega centra omogoča pomoč na daljavo, ko jo posameznik potrebuje.

Varovanje na daljavo ali E-oskrba

E-oskrba je socialno varstvena storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih ter oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu.

Omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca, nenadne slabosti, duševnih stisk ali osamljenosti ter organizacijo ustrezne pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo, kjer je na voljo usposobljeno medicinsko osebje

Kako storitev E-oskrba deluje?

Na domu uporabnika se enostavno in brez dodatnih posegov namesti posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven klic na pomoč v asistenčni center. Uporabnik klic sproži z enostavnim pritiskom na gumb naprave ali preko daljinskega prožilca klica.

Na ta način lahko živi  aktivno in varno v svojem domu, ne da bi ga skrbelo, kdo mu bo pomagal, če bo potreboval pomoč, razbremenjuje pa tudi svojce v skrbi za svoje najbližje.

Posebna dodana vrednost pa je, da rešitev vključuje tudi sodobno senzorsko opremo, ki omogoča, da se obvestilo v asistenčnem centru in pri svojcih sproži tudi v primeru, ko uporabnik sam ne more pritisniti na gumb, kar je še posebej pomembno v primerih nenadne slabosti, nezavesti ali padca uporabnika.

Zato z E-oskrbo postane življenje lažje za vso družino, tudi za svojce, ki jih v času odsotnosti bremeni skrb za najbližje.

Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem območju; ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let).

Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo izkazujejo s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb.

Določeni so še nekateri drugi pogoji, in sicer glede dohodka posameznika, ki mora biti nižji od praga revščine, izpolnjevati morajo tudi pogoje bivanjskih okoliščin in bolezenskega stanja.

Pomoč oziroma subvencijo bo občina upravičencu dodelila na podlagi vloge stranke. O višini pomoči za uporabnika bo določila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan.

Na občinski spletni strani je objavljen pravilnik o subvencioniranju. Več je dostopno tukaj: Javni razpis

C. R.