Novo mesto: Število parkirnih prekrškov se je povečalo za tretjino

Vir: Medobčinski inšpektorat

Mestna občina Novo mesto je v začetku meseca na svoji spletni strani objavilo podatke medobčinskega redarstva, da se je število prekrškov na območju Novega mesta lani zelo povečalo. Lani je bilo teh 1.324, kar je 321 oziroma 32 odstotkov več kot v letu 2016.

Leto 2016 2017
Število prekrškov 1.003 1.324

V redarstvu ocenjujejo, da gre večinoma za prekrške, ki so vezani na neustrezno rabo parkirnih mest.

Če podatke izračunamo na dnevno raven, je bilo v letu 2017 ugotovljenih v povprečju po 3,6 prekrška dnevno.

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, kakor je njihov uradni naziv, je sicer pet zaposlenih. Vodja je Peter Judež, redarja sta Denis Kovač in Jani Perše, Maja Mervar je višja svetovalka za prekrškovne zadeve, Martina Vrhovnik Henčič pa je inšpektorica svetnica. Redarstvo v zdajšnji organizacijski obliki deluje od 1. januarja 2017, poleg Mestne občine Novo mesto pokriva še Občino Straža.

C. R.