Novo mesto: Sprejet občinski prostorski načrt

Novo mesto (vir: arhiv)

Novomeški svetniki so na četrtkovi seji sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Gre za vsebinsko najobsežnejšo oziroma prvo celovito spremembo po sprejemu OPN leta 2009. 

V OPN so vključili 882 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti, 916 jih niso upoštevali.

Med večjimi spremembami občinskega prostorskega načrta so:

– Širitve površin za industrijsko proizvodnjo, namenjenih razvoju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb, in sicer na območju Ločne in ob Straški cesti in širitve površin za razvoj Arheološkega parka Situla.

– Določena je ustreznejša lokacija za razvoj Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in služb zaščite ter reševanja ob Straški cesti,

– Pri Velikih Brusnicah so predvidene rešitve za varovanje pred poplavnimi vodami.

S spremenjenim in dopolnjenim odlokom so pomembno spremenjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji, ki so pomembni za učinkovitejše projektiranje objektov.

Priprava OPN se je začela že januarja 2015, kar nazorno pokaže, kako dolgotrajni so tovrstni postopki. (vir: novomesto.si)

OPN bo občina objavila v Dolenjskem uradnem listu, veljati bo začel 15 dni po objavi. Predvidoma proti koncu julija.

Podrobnejši podatki so dostopni na povezavi: Prostorski portal (novomesto.si)

M. D.