Novo mesto: Sofinanciranje obnove stavbnih pročelij in najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru

Glavni trg, Novo mesto

Mestna občina Novo mesto je na spletni strani objavila javni poziv za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra za leto 2023 v višini 20.000 evrov in poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, kjer je višina razpisanih sredstev 10.000 evrov.

 S sofinanciranjem obnove stavbnih pročelij novomeška občina spodbuja razvoj in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Pozivno območje zajema območje Glavnega trga in Brega ter posamezne hišne številke v Rozmanovi, Kastelčevi in Pugljevi ulici. Vloge se lahko oddajo najkasneje do 30. novembra 2023 oziroma do porabe sredstev.

Z javnim pozivom za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru občina spodbuja podjetnike, ki z izbrano dejavnostjo prispevajo k oživiti in dodani vrednosti ponudbe mestnega jedra. Upravičenci lahko vloge oddajo do 1. oktobra 2023 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Vse podrobnosti razpisov so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto

M. D.