Novo mesto: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru in pomoč mladim pri reševanju stanovanjske problematike

Novomeški Glavni trg (vir: MO NM, arhiv)

Mestna občina Novo mesto je na svoji spletni strani objavila javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 10.000 evrov in poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem, kjer je je prav tako na voljo 10.000 evrov.

Z javnim pozivom za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru spodbujajo podjetnike, ki z izbrano dejavnostjo prispevajo k oživitvi in dodani vrednosti ponudbe mestnega jedra.

Upravičenci lahko vloge oddajo do 1. oktobra 2024 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Pomoč mladim

Z javnim pozivom za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem bo občina upravičencem podelila subvencijo v višini 1000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 odstotkov za vsakega otroka starega do šest let oziroma največ do višine 1500 evrov. Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo do 30. novembra 2024 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Vse informacije o oddaji vlog so objavljene med uradnimi objavami na spletni strani novomeške občine, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnejo na Darjo Šurla Sladič ([email protected]; 07 39 39 322).

M. D.