Novo mesto: Še danes so možne pripombe na proračuna občine v naslednjih dveh letih

(vir: MO NM)

Vključno z današnjim dnem sta v javni razpravi predloga proračunov Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021. Predloga proračunov sta objavljena na občinski spletni strani in na vpogled v veliki sejni sobi na sedežu občine, na Seidlovi cesti 1.

Pisne pripombe in predloge k predlogu lahko še danes podajo vsi, ki menijo, da bi morale biti v proračun vključene kakšne stvari, pa niso.

Pripombe je možno posredovati po elektronski pošti na [email protected] ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Predlog proračuna za leti 2020 in 2021 sta na voljo na spletni strani TUKAJ, proračuna se nahajata pod točko 5. in 6.

Predloga proračunov in investicije

V letu 2020 je predvidenih 48,2 milijona evrov prihodkov. Odhodki bodo višji, in sicer bo teh za 50,59 milijona evrov. Kar pomeni, da se bo občina dodatno zadolžila za 2,38 milijona evrov.

V letu 2021 bo na voljo 47,7 milijona evrov prihodkov in 49,1 milijona evrov odhodkov. Primanjkljaj bo 1,39 milijona evrov, za kar se bo občina dodatno zadolžila.

Pri proračunih so običajno najbolj pomembni investicijski odhodki. Teh občina v letu 2020 načrtuje za 22,9 milijona evrov. Podrobnejši pregled je na voljo tukaj.

Pisna obrazložitev investicij v prihodnjih letih je na voljo tukaj .

J. M.