Novo mesto: Sanacije in prenove cest

Cesta, kjer se je desni del cestišča ugreznil proti potoku. (foto: MD)

Cesta ob Težki vodi v Novem mestu (med Šmihelom in Gotno vasjo) je v zelo slabem stanju, na to Novomeščani opozarjajo že več let. Cesta, ki je ozka in na mnogih mestih tudi precej poškodovana, je pomembna za krajane Regrče vasi, K Roku in naselij ob potoku Težka voda, po njej je tudi vse več prometa za tiste, ki želijo preseči del med Šmihelom in Gotno vasjo.

Zaenkrat nič ne kaže, da bi bilo s cesto v tem delu mesta kmalu bistveno boljše. Razširitev ceste na občini trenutno ni predvidena, izvajajo pa sanacije udrtin na posameznih odsekih.

Pred meseci je občina zasilno sanirala del ceste v Gotni vasi (fotografija ob koncu prispevka). Na drugi strani, pri Šmihelu, pa se je ugreznil del cestišča proti potoku Težka voda (uvodna fotografija). V uredništvo smo prejeli več vprašanj, ali bodo morali občani po tej cesti kmalu voziti kar po potoku. Kako je s sanacijo odseka, smo zato vprašali občino.

Sporočili so nam, da je na cesti ob Težki vodi v letu 2020 “predvidena sanacija usada v dolžini 55 metrov“. Projektantska ocena sanacije usada z izgradnjo hodnika za pešce je 169.529,57 evra.

Novomeški župan Gregor Macedoni je sicer na novinarski konferenci v začetku tedna napovedal nadaljevanje prenove državne ceste skozi naselje Šmihel, ki se bo predvidoma začela v ponedeljek, 24. februarja. Ta del s sanacijo usada na cesti ob Težki vodi ni povezan.

Gre za popolnoma drugi odsek, bo pa cesta ob Težki vodi zaradi tega najverjetneje spet bolj obremenjena.

Dela skozi naselje Šmihel bodo potekala na  odseku Šmihelske ceste med križiščem s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice. Skupaj z rekonstrukcijo cestišča bo zgrajen tudi pločnik (hodnik za pešce) in javna razsvetljava. Po že končani prenovi odseka mimo šmihelske cerkve tako sledi še prenova odseka med šmihelsko cerkvijo in pokopališčem. Promet bo v času gradnje potekal izmenično enosmerno, rok za izvedbo del pa se izteče v začetku julija. Vrednost del je dobrih 856 tisoč evrov, pri čemer bo Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) prispevala dobrih 692 tisoč evrov, Mestna občina Novo mesto pa dobrih 163 tisoč evrov.

Na področju državnih cest je župan v ponedeljek izpostavil še gradnjo pločnika in kolesarske steze med Malim Slatnikom in Petelinjekom, v sklopu katere bo predvidoma še letos izvedena prva faza, ki zajema ureditev avtobusnega obračališča na Malem Slatniku. Direkcija je medtem že objavila razpis za izvajalca prenove Mirnopeške ceste, z državo pa je dogovorjeno tudi prioritetna prenova in razširitev krožišča pri tabletki, je še izpostavil župan.

Cesta ob Težki vodi v Gotni vasi, kjer je sanacija potekala pred časom, danes cestišče ni bistveno boljše oziroma drugačno. Morda le delno bolj varno.

C. R.