Novo mesto: Raziskovalnemu zavodu Rudolfovo zagotovljena sredstva za začetek delovanja

Podjetniški inkubator Podbreznik v Novem mestu, kjer ima zavod Rudolfovo svoj sedež. (vir: rc-nm.si)

Država in agencija za raziskovalno dejavnost sta zagotovila osnovna finančna sredstva za začetek delovanja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. Zavodu so za letošnje leto zagotovili nekaj manj kot 385.000 evrov, s čimer so izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje. 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je pogodbo o financiranju za leto 2022 z zavodom Rudolfovo podpisala sredi julija.

Iz baze Erar je razvidno, da jim je država doslej nakazala 30.194 evrov, nakazila po pogodbo o financiranju pa bodo, kot kaže, v mesečnih tranšah. Ministrstvo jim je doslej maja 2022 nakazalo 15.000 evrov, ARRS pa nato avgusta 8683 evrov in septembra 6510 evrov.

Po julija podpisani pogodbi bo ARRS zavodu v skladu s programom dela in finančnim načrtom, na katerega je dalo soglasje ministrstvo za izobraževanje, letos izplačalo največ 384.777 evrov, od tega za pokrivanje stroškov dela 251.216 evrov ter za izdatke za blago in storitve 133.561 evrov.

Sredstva namenjena ustanovitvi, stabilno financiranje šele v letu 2024

Gre za sredstva, ki so po sklepu vlade namenjena ustanovitvi in začetku dela zavoda in ne za sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po 80. členu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Do teh sredstev naj bi bil zavod po razumevanju njegovega direktorja Janeza Povha prvič upravičen leta 2024.

Povh je za STA povedal, da bodo za letos odobrena sredstva ARRS zadoščala za nemoteno izvajanje programa dela zavoda za leto 2022 v delu, ki se nanaša na kritje stroškov dela ter stroškov blaga in storitev, bi pa za normalno delovanje potrebovali še sredstva za poslovne prostore in za raziskovalno opremo.

Delujejo v Podbrezniku, na voljo 20 delovnih mest

Zavod je namreč za prvo fazo delovanja najel poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu. Na voljo imajo okoli 20 delovnih mest in celoten laboratorij Labtop, ki ga je Rudolfovo najelo od Razvojnega centra Novo mesto. V tem laboratoriju je tudi že precej raziskovalne opreme, ki jo je razvojni center v preteklosti dobil v uporabo prek različnih poslovnih modelov.

Ta oprema zadošča za začetek delovanja, vendar pa za umestitev med vodilne ustanove na področju industrije 4.0, digitalizacije, krožnega gospodarstva in intelektualne lastnine potrebujejo še precej raziskovalne opreme. Povh je povedal, da se o tem dogovarjajo z ministrstvom in ARRS. Prav tako so v pogovorih z ministrstvom glede zagotovitve sredstev za prostorsko širitev.

Na ministrstvu v zvezi s tem navajajo, da bodo v letih 2022 in 2023 poleg stroškov dela ter stroškov blaga in storitev zavodu prek ARRS krili tudi “določene stroške za opremo in najem poslovnih prostorov, kot bodo opredeljeni v programu dela, ki bo temeljil na izhodiščih ustanovitelja, skladno z veljavno zakonodajo”.

Zavod se bo lahko prijavljal tudi na različne projekte, “tako da verjamemo, da bo pomemben del financiranja pridobil tudi na razpisih in skladno z njihovimi načrti tudi neposredno iz gospodarstva”, so z ministrstva še odgovorili na vprašanja STA. To pomeni, da se bodo morali večinsko financirati sami, kar glede na stanje, v katero prehaja država, ne bo tako enostavno.

Formalni postopki ustanavljanja izpeljani korektno, pravnih nepravilnosti ni bilo

Zavod Rudolfovo je ob izteku mandata ustanovila prejšnja, Janševa, vlada. Ustanovila je tudi Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje ter z zakonom še Pomursko akademsko znanstveno unijo. Ker je imela zdajšnja vlada o njihovi ustanovitvi nekatere pomisleke, je ministrstvo za izobraževanje po navedbah nekaterih medijev junija napovedalo pregled postopkov njihove ustanovitve in delovanja.

Na ministrstvu zdaj pravijo, da vodijo revizijo le za zavod Rudolfovo ter znanstveno središče Pomurje, ne pa tudi za pomursko unijo, saj je bila ta ustanovljena v zakonom kot neposredni proračunski porabnik in ministrstvo pri tem nima nobenih pristojnosti.

Na podlagi dosedanjega pregleda za zavod Rudolfovo in znanstveno središče Pomurje sicer ugotavljajo, “da so bili formalni postopki ustanavljanja obeh zavodov izpeljani korektno, tako da pravnih nepravilnosti” v dosedanjem pregledu niso zasledili. Glede vsebinskega dela in uspešnosti delovanja pa bodo lahko sodili po prejemu vsebinskih dokumentov. “Na podlagi tega bomo lahko presojali o vsebinski upravičenosti delovanja obeh zavodov,” so zapisali za STA.

Kaj pa javna univerza?

V Novem mestu si sicer že dolgo prizadevajo tudi za to, da bi dobili javno univerzo, o čemer sta julija ob obisku v Novem mestu govorila tudi minister za izobraževanje Igor Papič in novomeški župan Gregor Macedoni. Med drugim so se takrat dogovorili, da se bo v nadaljnja dogovarjanja glede razvoja visokega šolstva na Dolenjskem v razpravo vključila širša akademska skupnost. Več od tega zaenkrat ni znanega.

M. D.