Novo mesto: Priprave za ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje v polnem teku

(vir: pixabay.com)

Novomeška občina se pripravlja na izvedbo komunalne ureditve nelegalno zgrajenega romskega naselja Žabjak – Brezje, na zemljiščih, ki se nahajajo v katastrskih občinah Prečna, Bršljin in Daljnji vrh. Naselje bodo prenovili, uredili in komunalno opremili bodo 104 gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo, od tega 46 na novo, za 56 obstoječih pa pričakujejo, da jih bodo romski prebivalci sčasoma legalizirali. Po ureditvi bo površina romskega naselja Žabjak – Brezje znašala 9,2 hektarja.

Celoten poseg bodo izvajali na območju opuščene vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu, in sicer ob vzhodni vpadnici v smeri Mirna Peč (ob Mirnopeški cesti). Ta del vojašnice je ministrstvo za obrambo na občino preneslo julija 2017.

Dela bodo izvedli v okviru regijskega projekta Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje, projekt bo sofinanciran z denarjem iz državnega proračuna.

Del romskega naselja Žabjak – Brezje (foto: Urad Vlade RS za narodnosti, april 2017)

Projekt predvideva komunalno ureditev nelegalno zgrajenega romskega naselja Žabjak in prenovo obstoječega romskega naselja Brezje. Pozidan in poseljen prostor opuščenega dela vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu nima urejene oskrbe s pitno vodo in urejenega čiščenja ter odvajanja odpadnih komunalnih voda ter sistema zbiranja komunalnih odpadkov. Ureditev južnega dela naselja Brezje – Žabjak sicer posega na območje arheološke dediščine Bršljin – Arheološko najdišče Laze.

Nameravani poseg je od najbližjega stanovanjskega objekta oddaljen okoli 5 metrov.

Kaj bodo urejali?

Na območju opuščene vojašnice, ob vzhodni vpadnici iz smeri Mirna Peč (ob Mirnopeški cesti), bodo na površini 5,2 hektarja zemljišč uredili 104 gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo. V okviru tega bodo uredili 56 gradbenih parcel in jih tudi komunalno uredili, ki se raztezajo na 3 hektarjih, na njih pa so že zgrajeni in naseljeni stanovanjski objekti.

Na občini pričakujejo, da bodo ti objekti sčasoma legalizirani glede na finančne zmožnosti romskih družin.

Dodatno bodo uredili še 46 gradbenih parcel (na površini 2,2 hektarja) za še ne zgrajene stanovanjske objekte, namenjene za prebivalce izven naselja.

Gradnja komunalne infrastrukture v romskem naselju bo obsegala:

  • Izgradnjo dveh lokalnih cest in devetih dostopnih cest v skupni dolžini 1787 metrov, na površini 1,85 hektarja,
  • dve makadamski poti v dolžini 334 in 62 metrov,
  • dve dostopni poti v dolžini 47 in 51 metrov,
  • cestno razsvetljavo,
  • vodovod v dolžini 1667 metrov,
  • kanalizacijo v dolžini 2395 metrov,
  • električno in telekomunikacijsko omrežje,
  • ekološke otoke.

Izvedli bodo dve navezavi v Bučni vasi na regionalno cesto Trebnje – Bučna vas.

Površina romskega naselja Žabjak – Brezje bo znašala 9,2 hektarja. Gradnja bo po oceni trajala največ 18 mesecev.

Iz sklepa, ki ga je na svoji spletni strani objavila Agencija RS za okolje (Arso), je razvidno, da je pri pripravi dokumentacije sodeloval tudi Janez Koželj, ljubljanski podžupan, pooblaščen za področje urbanizma. Kolikšna bo vrednost projekta, iz sklepa Arsa ni razvidno.

Več podrobnosti je dostopnih tukaj: arso

J. M.