Novo mesto: Primer Cerod 2 na sodišču, prvi razplet

Sodišče v Novem mestu (vir: MD)

Po približno štirih letih pravde na sodišču so prišli do pravnomočne odločitve, da Mestni občini Novo mesto v primeru Cerod 2 ne bo treba plačati 5,65 milijona evrov, zamudnih obresti in dodatnih stroškov, kot so to s tožbo zahtevale občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Šentjernej.

Pet občin je od novomeške občine terjalo povračilo vložka v regijski center za ravnanje z odpadki Cerod 2.

Občine so kot razlog za tožbo navajale neaktivnost Mestne občine Novo mesto pri izvajanju projekta Cerod 2. Skupno tožbo so vložile leta 2017, sodišče jim ni ugodilo, po včerajšnjih navedbah novomeškega župana Gregorja Macedonija je ta postala pravnomočna. Sodni postopek pa še vedno poteka v delu, ki se nanaša na podjetje Cerod.

Odločitev o prekinitvi sega v leto 2015

Projekt Cerod 2 oziroma gradnja obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov je bil ocenjen na 32,5 milijona evrov, nato je Svet županov dolenjskih in belokranjskih občin (brez šentjernejskega) marca 2015 izglasoval sklep, da se s projektom prekine. Nosilka projekta je bila Mestna občina Novo mesto, ki naj bi po mnenju tožečih občin nosila največjo odgovornost pri tem, zato je tudi tožba vložena proti njej.

Spomnimo. Služba Vlada RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je že leta 2011 izdala odločbo o odobritvi sofinanciranja. Projekt Cerod 2 bi financirali tako, da bi:

  • 18,9 milijona evrov prispeval evropski kohezijski sklad oz. 58,15 %,
  • 3,3 milijona evrov država oz. 10,15 %,
  • 10,3 milijona evrov bi prispevalo 15 dolenjskih občin oz. 31,70 %.

V času takratnega župana Alojzija Muhiča projekt ni napredoval, nato je 15 županov marca 2015 odločilo, da bodo projekt ustavili.

Razlog za prekinitev: Preobsežnost projekta, mešanih komunalnih odpadkov vedno manj

Kot razlog je 15 županov marca 2015 navajalo preobsežnost projekta in to, da je mešanih komunalnih odpadkov vedno manj. Dolenjske občine pa zdaj smeti odlagajo na regijsko deponijo Leskovec v novomeški Krajevni skupnosti Brusnice.

Pet županov prepričanih, da so bile občine oškodovane

Novomeški župan Gregor Macedoni, ki je bil na to mesto prvič izvoljen jeseni 2014, je zahtevek v tožbi petih občin zoper Mestno občino Novo mesto marca že leta 2018 označil kot “zelo nenavaden”. Župani tožečih občin pa so menili drugače in zatrjevali, da so občine, ki jih vodijo, zaradi tega oškodovane.

Tožba konzorcija Helector – Riko

Glede Ceroda 2 pa ta tožba ni bila edina zoper novomeško mestno občino. Zaradi projekta jih je dodatno tožil tudi konzorcij Helector – Riko, saj jim občina ni plačala naročene in že izdelane projektne dokumentacije za Cerod 2. Riko je od občine zahteval plačilo 1,23 milijona evrov in zamudne obresti.

Občina Novo mesto je z izbranim izvajalcem – podjetjem Helector – Riko, pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije podpisala že leta 2013.

Glede te tožbe je Macedoni včeraj povedal, da je sodišče na prvi stopnji sicer razsodilo, da je novomeška občina skupaj z zamudnimi obrestmi dolžna plačati nekaj več kot 1,23 milijona evrov, ker se s tem ne strinjajo, pa so vložili pritožbo.

Dejal je, da je novomeška občina ravnala tako, kot ji je svetoval nadzornik gradnje. Ker pa sta v teku še dva postopka med istimi strankami ter podizvajalcem IBE, so v pritožbenem postopku dali soglasje za mediacijo, s katero bodo skušali rešiti več odprtih vprašanj med navedenimi strankami, je še povedal Macedoni.

J. M.