Novo mesto: Pričenja se javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN

Jutri, v petek, 15. oktobra 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN). Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1 – pritličje) do vključno ponedeljka, 15. novembra 2021.

Javna obravnava bo v torek, 26. oktobra 2021, ob 16. uri v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine (Novi trg 5).

Na Mestni občini Novo mesto pripravljajo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, ki so bile v prvi obravnavi že potrjene na seji Občinskega sveta. Spremembe in dopolnitve so vezane na strateški in izvedbeni del prostorskega načrta, med drugim pa vsebujejo najobsežnejšo spremembo po sprejemu OPN leta 2009.

Spremembe vključujejo več kot 882 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti.

Gradivo si je možno ogledati v času javne razgrnitve na Mestni občini Novo mesto (Seidlova cesta 1 – pritličje) ali v elektronski obliki v javnem prostorsko informacijskem sistemu na občinski spletni strani.

Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko v času uradnih ur občinske uprave pridobite na telefonskih številkah 041 463 306 in 041 463 307.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 15. novembra 2021.

Seznam zemljišč s spremembami namenske rabe je dostopen na povezavi: Microsoft Word – Parcele (novomesto.si)

M. D.