Novo mesto: Prenovi Narodnega doma in tržnice korak bližje evropskemu sofinanciranju

Vizualizacija prenovljenega Narodnega doma v Novem mestu. (vir: občina)

Združenje mestnih občin Slovenije je izbralo štirinajst projektov urbanega razvoja, ki bodo lahko sofinancirani v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Med izbranimi projekti sta tudi celoviti prenovi novomeškega Narodnega doma in mestne tržnice na Florjanovem trgu.

Predvidena vrednost sofinanciranja za prenovo Narodnega doma, najstarejše tovrstne ustanove na Slovenskem, je 3,1 milijona evrov, za celovito obnovo mestne tržnice, ki bo zasnovana v več etažah in dostopna tudi gibalno oviranim, pa bomo lahko prejeli 2,1 milijona evrov. Skupno vrednost obeh načrtovanih projektov je 5,2 milijona evrov.

Projekta sta uvrščena v drugo fazo odločanja, kjer bo dopolnjene vloge za sofinanciranje pregledalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, dokončno pa jih bo potrdilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Načrtovana prenova novomeške tržnice, vizualizacija (vir: MO NM)

Skupna investicijska vrednost vseh 14 projektov je ocenjena na približno 77 milijonov evrov (od tega novomeška 5,2 milijona evrov), pričakovano sofinanciranje dosega dobrih 45 milijonov evrov (okoli 58 odstotkov celotne vrednosti).

M. D.