Novo mesto: Prenova ceste Mali Slatnik–Petelinjek prinaša tudi novo večnamensko pot in avtobusno obračališče

(vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Bojan Tičar in predsednik uprave podjetja CGP Edo Škufca so včeraj na rotovžu podpisali pogodbo za izgradnjo nove večnamenske poti za pešce in kolesarje ter prenovo kilometrskega odseka ceste med naseljema Mali Slatnik in Petelinjek.

Pogodba vključuje tudi izgradnjo avtobusnega postajališča z obračališčem pri podružnični Osnovni šoli Mali Slatnik.

Dela v vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov, pri čemer bo DRSI prispevala 1,7 milijona, preostanek pa novomeška občina, bodo potekala predvidoma do konca tega leta.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je izpostavil pomembnost projekta z vidika prometne varnosti šolskih otrok, ki tako dobivajo varno avtobusno postajališče, hkrati pa občina nadaljuje z urejanjem pomembne prometne vpadnice iz smeri Šentjerneja.

“Na celotni trasi v smeri Šentjerneja se že projektira celovita prenova odseka med Žabjo vasjo in Cikavo, na tej državni cesti načrtujemo tudi prenovo ceste skozi Petelinjek in odseka Cikava–Mali Slatnik,” je o nadaljnjih načrtih izboljšanja cestnih povezav še dodal župan.

Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja DRSI Bojan Tičar, direkcija na območju novomeške občine letos načrtuje še za približno 4,5 milijona evrov naložb v cestno-prometno infrastrukturo, pri čemer bo velik poudarek na izboljšanju cestnih povezav ter varnosti pešcev in kolesarjev.

Podpis pogodbe
Podpisniki pogodbe v družbi predsednika sveta KS Mali Slatnik

Vir: MO NM

M. D.