Novo mesto: Prenavljali bodo črpališče na Brodu

Črpališče odpadnih voda na Brodu, Novo mesto (vir: MO NM)

Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta podpisala pogodbo za rekonstrukcijo črpališča odpadnih voda na Brodu v vrednosti dobrih 920 tisoč evrov.

Prenova 40 let starega črpališča, ki bo poleg povečanja njegovih kapacitet posegla tudi v menjavo tehnologije s sodobnejšo, se bo pričela že v tem mesecu in bo trajala do prihodnjega maja.

Črpališče, ki se nahaja na desnem bregu Krke v bližini nove brvi v Irči vasi, bo mehansko čistilo odpadne vode iz največjega stanovanjskega naselja v Novem mestu in okoliških ulic oziroma bo v naslednje črpališče v omrežju prečrpavalo odpadne vode več kot 5 tisoč uporabnikov.

Podpis pogodbe: župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič (vir: MO NM)

M. D.