Novo mesto: Pred skoraj 6 milijonov evrov vredno prenovo mestnega jedra

Glavni trg Novo mesto (vir: travel)

V Novem mestu je na vidiku prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ceste. Prenova naj bi stala za mnoge vrtoglavih 5,8 milijona evrov (brez davka), vsebuje pa tako gradbena dela kot arheološka izkopavanja. Na občini pričakujejo, da bodo 80 odstotkov vrednosti prenove pridobili iz državnih in evropskih sredstev. Končano naj bi bilo v dobrih 14 mesecih.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je s članom uprave podjetja CGP Edom Škufco in direktorjem podjetja PJP Primožem Predanom na rotovžu podpisal pogodbe za gradbena dela in arheološka izkopavanja, ki bodo potekala v sklopu prenove novomeškega mestnega jedra.

Pred začetkom del sledi še usklajevanje terminskega načrta in posameznih faz del. Župan Macedoni je ob podpisu pogodb sicer dejal, da je prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ulice zgodovinsko pomembna za Novo mesto in da gre za prvo celovito prenovo starega mestnega jedra po 60 letih, ki je pomembna tako za razvoj tega dela mesta kot celotne občine. Glavni trg naj bi po prenovi spet zaživel in ponovno postal prostor druženja in srečevanja. Glavna značilnost središča Novega mesta po prenovi pa bo, da bo manj prometa, saj bo zmanjšan tranzitni promet. Dostopnost z avtomobili bo sicer še vedno mogoča. To pomeni, da bo na dveh tretjinah trga po prenovi še potekal promet, ki pa bo enosmeren, kar bo veljalo tudi za Kandijski most, prek katerega bo omogočen samo izvoz iz mestnega jedra.

Na novo bodo položili 700 tisoč granitnih kock

Na Glavnem trgu bo najpomembnejša obnova celotnega infrastrukturnega omrežja. Na novo bodo položili 700 tisoč granitnih kock, kar je toliko, kot jih pripelje 40 vlačilcev. Litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, niveleta cestišča se bo v določeni meri prilagodila višini objektov, kar bo polepšalo videz trga.

Arheološka izkopavanja bo izvajalo podjetje PJP iz Slovenske Bistrice, ki je izvajalo tudi arheološka dela ob prenovi mestnega jedra v Kranju. Ker je Glavni trg multiperiodno najdišče, arheologi pričakujejo najdbe iz prazgodovinske do rimske dobe in mlajših obdobij. Najdbe bodo predali Dolenjskemu muzeju. Izkopavanja naj bi po trenutnih predvidevanjih arheologov trajala 75 dni. Rok za izvedbo gradbenih del pa je 12 mesecev.

Ob podpisu pogodbe (od leve proti desni): Edo Škufca, član uprave CGP, Gregor Macedoni, župan, Primož Predan, direktor podjetja PJP
Podpis pogodbe: Edo Škufca, član uprave CGP, in župan Gregor Macedoni

 

 

 

 

 

 

Po prenovi Kandijskega mostu bo prenovljen tudi prometni režim: ta bo enosmeren, omogočen bo samo izvoz iz mestnega jedra.
Podpis pogodbe: Gregor Macedoni, župan, in Primož Predan, direktor podjetja PJP

 

Vrednost prenove je ocenjena na 5,631.415,74 evra(brez davka na dodatno vrednost), še dodatnih 220.258,36 evra (brez DDV) bodo znašala arheološka izkopavanja. Skupno bo to 5,851.674,10 evra (brez DDV). Pri tem občina pričakuje, da bo 80 odstotkov sredstev, kar je 4,681.339,28 evra, pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov.