Novo mesto postaja peto univerzitetno mesto v državi

Novo mesto (letalski posnetek - Wikipedija)

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je akreditirala nov visokošolski zavod s sedežem v Novem mestu – Univerzo v Novem mestu. Odločitev agencije je postala pravnomočna 19. novembra 2017.

To pomeni, da bodo peto slovensko univerzo lahko ustanovile naslednje fakultete:

  • Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto
  • Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
  • Fakulteta za tehnologije in sisteme
  • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Pričakuje se, da bo univerza s svojim delom začela v prvih mesecih prihodnjega leta, nabor članic novomeške univerze pa bo po pričakovanjih še razširjen.

Podatek so danes objavili na spletni strani Občine Trebnje: univerza-v-novem-mestu in CCF_000568.pdf

Zadnje šolsko leto je na vseh fakultetah skupaj vpisanih nekaj več kot 600 študentov. Poučuje jih približno sto profesorjev. Dodiplomski študij je brezplačen, navedene fakultete pa 30 odstotkov denarja za lastno delovanje zagotovijo same.

C. R.