Novo mesto: Poslovanje in načrti Revoza

Slika je simbolična.

V novomeškem Revozu so lani izdelali manj vozil, zato bodo prihodki nižji, vendar ne bistveno. V letu 2023 naj ne bi prišlo do sprememb v obsegu poslovanja, vsi trije modeli avtomobilov (clio 5, twingo EV in twingo) ostajajo v proizvodnji. Osnovne bruto plače zaposlenih so se s 1. januarjem povečale od 10,3 do 12 odstotkov.

Odgovore Nevenke Bašek Zildžević, vodje Revozove službe za komuniciranje, lahko preberete v nadaljevanju.

Kakšne so prve ocene o poslovanju Revoza v letu 2022?

V lanskem letu smo se v Revozu soočali s težavami, povezanimi z oskrbo elektronskih delov in z vsesplošno krizo, povezano s preobrazbo avtomobilske industrije, zaradi česar smo v marcu zmanjšali obseg proizvodnje z ene izmene in pol na eno izmeno. Posledično smo tudi izdelali manj vozil kot leto poprej, in sicer 68.130 (v letu 2021 se je ta številka ustavila pri 95.801). Na podlagi nižjih proizvodnih količin ocenjujemo, da bodo tudi prihodki nekoliko nižji, čeprav ne tako izrazito, saj smo v lanskem letu v primerjavi z letom poprej izdelali več električnih vozil, katerih cena je višja kot vozil na termični pogon.

Kako je z izplačilom nagrade za poslovno uspešnost v letu 2022?

Na podlagi kriterijev iz Dogovora s socialnimi partnerji za leto 2022 ter doseženih rezultatov so vsi zaposleni v Revozu 20. decembra 2022 prejeli letno nagrado za poslovno uspešnost.

Kakšni so načrti za 2023, kjer nas zanimajo predvsem obseg proizvodnje, število izmen in načrti na področju zaposlovanja?

Na podlagi trenutnih predvidevanj v letu 2023 naj ne bi prišlo do sprememb v obsegu proizvodnje, torej vsi trije modeli (clio 5, twingo EV in twingo) ostajajo v proizvodnji, ki bo obratovala v eni izmeni. Proizvodne količine naj bi bile podobne kot lani.

Koliko bodo višji stroški dela in energije vplivali na poslovanje (ocena) in koliko je Revoz znotraj Skupine Renault zaradi tega še konkurenčen?

Stroški dela se bodo v letošnjem letu v Revozu še povišali, saj  se bodo v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji s 1. 1. 2023 osnovne bruto plače zaposlenih povečale od 10,3 % do 12 %.  Stroški energije pa so se za naše podjetje v zadnjem letu povečali za več kot trikrat. To je ogromen dvig, vendar ocenjujemo, da ob upoštevanju vladnih ukrepov oziroma subvencij za blažitev dviga cen energije še lahko ohranjamo svojo konkurenčnost znotraj Renault Group in avtomobilske industrije nasploh.

A. L.