Novo mesto: Popolna zapora od šmihelske cerkve do odcepa za ulico Ob Težki Vodi

Od danes je na gradbišču na Šmihelski cesti vzpostavljena popolna zapora od šmihelske cerkve do odcepa za ulico Ob Težki Vodi. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta je urejen preko Stranske vasi v smeri Gotne vasi, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki Vodi proti Gotni vasi.

Gre za nadaljevanje del prve faze rekonstrukcije Šmihelske ceste na najbolj problematičnem odseku med cerkvijo in trgovino Vita. Sanacija zajema dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela na tem odseku bodo predvidoma končana novembra letos.

Mestna občina je danes na Facebooku (FB) dodatno objavila, da bo promet sproščen od 27. aprila do 2. maja, ko se dela zaradi prvomajskih praznikov ne bodo izvajala. Od 3. maja pa bo ponovno vzpostavljena zapora. Več zaenkrat ne morejo povedati, dodali so le, da bodo dela v večini primerov zagotovo zahtevala zapore.

Eden izmed krajanov pa je na FB objavil, da je zaradi navedenih del začasno ukinjen tudi mestni avtobus iz Ločne v Šmihel.

Vrednost del je ocenjena na okoli 673.000 evrov (brez davka na dodano vrednost). Tretjino od tega bo prispevala mestna občina. To je tudi del ceste, prek katere poteka promet na relaciji Novo mesto – Birčna vas – Uršna Sela – Gaber – Bela krajina.

C. R.