Novo mesto: Pomoč mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

(vir: pixabay.com)

Novomeška občina je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta. Pomoč je namenjena mladim do 35. leta starosti, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.

Pri tem ne gre za nakup stanovanja ali hiše, pač pa za pomoč pri rekonstrukciji ali gradnji novih stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko, namen je selitev v samostojno bivalno enoto.

Upravičencem bodo sofinancirali rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa se bo subvencija povečala za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let (vendar največ do višine 1500 evrov).

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev za leto 2022 oziroma najkasneje do 30. novembra 2022.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo na povezavi objavljenega razpisa.

M. D.