Novo mesto: Poglejte, kam vse bodo šla sredstva prihodnje leto

6. redna seja novomeškega občinskega sveta, 8. junij 2023 (vir: MO NM)

Novomeški svetniki so na včerajšnji seji občinskega sveta v drugi obravnavi potrdili predlog odloka proračuna za prihodnje leto, kjer načrtujejo skupne prihodke 67,7 milijona evrov in skupne odhodke v višini 74,1 milijona evrov.

Več kot polovica sredstev proračuna oz. 36 milijonov evrov je namenjenih investicijam. V drugi obravnavi potrjen proračun za 2024 je za 100.000 evrov višji kot v prvem branju.

Med upoštevanimi spremembami poskusno uvajajo participativni proračun v višini 40.000 evrov, 10.000 evrov se dodatno namenja za prenovo javne infrastrukture, 5.000 evrov za subvencioniranje vgradnje dvigal v večstanovanjskih stavbah, z amandmajem župana 5.000 evrov potrebam pomoči na domu,  preostanek potrjenih višjih sredstev pa za programe družbenih dejavnosti na področju športa, mladine in starejših.

Med prioritetami so tudi črpanje evropskih sredstev, trajnostna mobilnost, urbana prenova prostora, sodelovanje lokalnega prebivalstva, kvalitetno bivanje občanov vseh starosti, razvoj pametnega mesta, socialnih programov in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Poziv državnim organom k izvajanju programa za Rome

Svetniki so sprejeli tudi sklep, s katerim pozivajo vse državne organe, da aktivno pristopijo k izvajanju Nacionalnega programa ukrepov vlade za Rome za obdobje 2021-2030. V njem sta kot cilja izpostavljena redno sodelovanje romskih otrok v učnih procesih in zaključena osnovnošolska izobrazba ter zmanjšanje števila brezposelnih Romov in povečanje njihove zaposljivosti, vendar številčni podatki Mestne občine Novo mesto kažejo, da območje jugovzhodne Slovenije in Posavja ne dosega omenjenih ciljev, ki jih je vlada zastavila v nacionalnem programu.

Zbiranje podpisov podpore za spremembo štirih zakonov

Občinski svet podpira tudi sprejem predlogov sprememb zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi romska problematika. Zbiranje podpisov na pobudo 11 županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja poteka do 14. julija 2023 na vseh upravnih enotah ali krajevnih uradih ali najenostavneje prek portala e-Uprava.

S spremembo zakonodaje štirih zakonov na področju socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja želijo urediti razmere, ki otrokom iz omenjenih okolij ne omogočajo prekinitve večgeneracijske brezposelnosti in neizobraženosti.

Zazidalni načrt Podbreznik

Občinski svet je obravnaval in potrdil tudi dopolnjen osnutek odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik ter spremembe k odloku o ureditvi cestnega prometa, saj so na območju Kandijske ceste za stavbo Dolenjskih lekarn uredili javna parkirišča in s tem zagotovili dodatna parkirna mesta za uporabnike storitev na območju zdravstvenega kompleksa.

Kadrovske zadeve

Na področju kadrovskih zadev so zaradi odstopa članice Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti Mojce Ferfolja za nadomestnega člana imenovali Jureta Andolška, podali so mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Stopiče Robertu Roglju in podali pozitivno mnenje Marjani Kos, kandidatki za ravnateljico Kmetijske šola Grm in biotehniške gimnazije, ter Martini Kralj, kandidatki za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma zavoda Grm Novo mesto.

Nepremičninske zadeve

Svetniki so status grajenega javnega dobra lokalnega pomena podelili nepremičninam v katastrskih občinah Črešnjice, Gabrje, Brusnice, Herinja vas, Bršljin, Potov Vrh, Lakovnice, Zagorica in Ždinja vas.

6. redna seja Občinskega sveta MO Novo mesto (vir: MO NM)

A. L.