Novo mesto: Podpisana pogodba za več kot sto javnih najemnih stanovanj

Podpis pogodbe za stanovanja v Podbrezniku (vir: MO NM)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je še pred zaključkom leta podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo 103 javnih najemnih stanovanj v stanovanjski soseski Podbreznik v Novem mestu. 

Za gradnjo soseske v vrednosti 14,6 milijona evrov (brez DDV) bo skrbelo podjetje CGP v partnerstvu s podjetjem TGH.

Investicija obsega gradnjo treh trajnostnih in energetsko učinkovitih blokov s štirimi nadstropji in pritličjem. Stavbam bo pripadala tudi podzemna garaža s 96 parkirnimi mesti, v kletnih prostorih pa bo tudi kolesarnica in servisni prostori.

V sklopu gradnje bo urejena tudi dvonivojska zunanja ureditev območja s parkirnimi površinami, z zelenimi in s pohodnimi površinami ter površinami za druženje in igro otrok, ki bo povezovala celotno območje z okolico.

Za to investicijo je Sklad poleg posojila Razvojne banke sveta Evrope (CEB), pridobil tudi evropska sredstva iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje (NOO), kar je izpogajala prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše, v višini 803 tisoč evrov.

Sosesko v Podbrezniku razvijajo skupaj z novomeško občino

Sosesko razvijajo skupaj z Mestno občino Novo mesto, ki v območju ureditve sočasno projektira in gradi še dva bloka z 81 javnimi najemnimi stanovanji.

Vsi bloki so pravokotne tlorisne oblike različnih dolžin. Stanovanja bodo po tipologiji enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna, v velikosti od 38 do 80 m2. Vsakemu stanovanju bo pripadala tudi shramba znotraj stanovanja in zunanji prostor – balkon.

Rok projektiranja in gradnje vseh treh blokov je 19,5 meseca, uporabno dovoljenje je predvideno septembra 2024.

Napovedi kažejo, da bodo stanovanja uporabnikom na voljo predvidoma leta 2025.

Ob podpisu pogodbe
Vizualizacija nove soseske v Podbrezniku (vir: Stanovanjski sklad RS)

V sporočilu za javnost so v Skladu še zapisali, da s tem zaključujejo izjemno leto, v katerem so zaključevali gradnje in hkrati vseljevali najemnike tudi v njihovo največjo sosesko Novo Brdo v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Projektirajo tudi stanovanja v Lendavi, Lukovici, na Jesenicah in v Ljubljani v Podutiku.

M. D.