Novo mesto: Podpisana pogodba za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Ždinji vasi

Podpis pogodbe za 2 fazo del v Ždinji vasi - Marjan Skube, Gregor Macedoni, Andrej Novak (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Otočec Andreja Novaka podpisala pogodbo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Ždinji vasi v višini 1,7 milijona evrov z DDV.

V 2. fazi del bo na novo zgrajenih 2,5 kilometra fekalne kanalizacije in 1,5 kilometra meteorne kanalizacije. Dela se bodo začela ta mesec in trajala eno leto.

Novomeška občina je v okviru lani zaključene prve faze del v Ždinji vasi že zgradila nekaj manj kot 3,7 kilometra vodovoda in skoraj tri kilometre kanalizacije, v bližnji Brezovici skoraj 600 metrov vodovoda, hkrati so bila prenovljena vsa cestišča v Ždinji vasi in del na območju Trške gore ter občinska cesta Novo mesto–Ždinja vas od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj.

Prenova vodovoda in kanalizacije ter cest je znašala skoraj 1,5 milijona evrov, del je sofinancirala tudi država.

Z letošnjim nadaljevanjem gradnje bo občina dogradila celotno kanalizacijsko omrežje, kar bo omogočilo priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje za Ždinjo vas in nižje ležečo gospodarsko cono Brezovica. S tem Mestna občina Novo mesto nadaljuje komunalno opremljanje naselij, za katera je tak način opremljanja smiseln oziroma gospodaren.

Na ostalih območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, občina nudi sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav, za kar je že objavljen razpis na njihovi spletni strani.

M. D.