Novo mesto: Perspektivni dijaki in študenti lahko pridobijo štipendijo ter enkratno denarno pomoč

Mestna hiša, Rotovž (vir: MO Novo mesto)

Mestna občina Novo mesto je na svoji spletni strani objavila razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.

Občina mladim Novomeščanom, ki na svojih področjih dosegajo izjemne dosežke, nudi denarno podporo v višini:

– 200 evrov na mesec za šolanje v Sloveniji,

– 300 evrov na mesec za izobraževanje v tujini,

– višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa znaša 500 evrov.

Razpis je na voljo na povezavi: Javni razpis 

Kandidati lahko vloge oddajo do 3. oktobra 2022.

Občina je štipendije za izjemne uspehe začela podeljevati leta 2016, s tem mladim Novomeščanom daje priložnost, da razvijajo posebne talente in predstavljajo naložbo v prihodnost Novega mesta. Letos bo tako štipendije prejela že sedma generacija štipendistov, ki se bodo pridružili trenutnim trinajstim štipendistom.

Kandidirajo lahko študenti in dijaki

Možnost za pridobitev izredne štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto ter so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4 ali so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8. Pomemben pogoj za pridobitev štipendije so tudi izjemni dosežki s področij delovanja kandidatov.

Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini in so državljani Republike Slovenije ter imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto. Kandidati morajo v zadnjem zaključenem študijskem letu doseči povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 ter izkazati izjemne dosežke.

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, lahko kandidirajo tako za pridobitev izredne štipendije kot tudi enkratne denarne pomoči.

Pravočasno prispele in popolne vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomočeh bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z doseženim številom točk in razpoložljivimi sredstvi.

M. D.