Novo mesto: Objavljen razpis za sofinanciranje dela in projektov organizacij in posameznikov

(vir: MO NM)

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov za leta 2022, 2023 in 2024 in za sofinanciranje projektov za leto 2023.

Za 11 vsebinskih področij je na voljo 1,5 milijona evrov.

Namen sofinanciranje je zagotavljanje stabilnega delovanja organizacij in posameznikov s posebnimi statusi, ki predstavljajo pomembno družbeno komponento v novomeškem okolju.

Razpis je tako namenjen obstoječim vlagateljem, ki jim je novomeška občina v letu 2022 odobrila sofinanciranje letnega programa dela za leta 2022, 2023 in 2024 ter novim in obstoječim vlagateljem za podporo projektom, ki jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto.

Obstoječi vlagatelji, ki so se na javni razpis z letnim programom dela prijavili že za leto 2022 in so uspešno pridobili sofinanciranje občine, so vabljeni, da prijavijo letošnji načrt dela na področjih kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, dogodkov in prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja ostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, oživljanja mestnega jedra in okolja ter prostora.

Prvi rok za oddajo vlog (izključno v digitalni obliki) je 3. februar 2023, dodatna podpora pri prijavi na razpis pa bo poleg telefonskega in elektronskega svetovanja vlagateljem na voljo na informativnem srečanju, ki bo 25. januarja 2023 ob 14. uri na rotovžu.

Na področju projektov se obstoječim vlagateljem lahko pridružijo tudi novi vlagatelji. Na podlagi oddane vloge jim bo strokovna komisija dodelila občinska sredstva za izvedbo projektov v letu 2023.

Več podrobnosti je dostopnih na povezavi: razpis 

M. D.