sobota, 22 junija, 2024
Doma Dolenjska Novo mesto: Občinsko kadrovanje

Novo mesto: Občinsko kadrovanje

Rotovž (www.geago.si)

Na včerajšnji 12. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so občinski svetniki opravili tudi nekaj kadrovskih zadev.

– Za direktorico Zavoda Novo mesto so imenovali Dolores Kores, ki bo 1. avgusta začela štiriletni mandat.

– Za odgovornega urednika revije Rast so imenovali Mitja Lična. V uredniški odbor revije so poleg urednika imenovali še:

Kajo Cvelbar, Andrejo Kopač, Natalijo Zanoški, Jedrt Jež Furlan, Igorja Vidmarja, Mitjo Sadka, Tomaža Koncilijo, Boštjana Puclja in Luko Blažiča.

– V Svet revije Rast so kot predstavnico izdajatelja, to je občine, imenovali Klavdijo Kotar.

– V upravni odbor Fakultete za organizacijske študije so imenovali dr. Katjo Grgić.

– Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja so imenovali Ano Bilbija in dr. Jano Bolta Saje.

– V Svet javnega zavoda Anton Podbevšek Teater so bili imenovani: Jože Robek, Jernej Strgar in Borut Škerlj.

– V Svet Osnovne šole Grm pa so imenovali Antona Dragana, Petra Kostrevca in dr. Miho Vrbinca.

C. R.