Novo mesto: Občinski svetniki zahtevajo učinkovito varovanje državne meje

(vir: arhiv)

Novomeški občinski svetniki so na današnji seji obravnavali Informacijo o stanju ilegalnih prehodov meje na območju Policijske postaje Novo mesto. Stanje jim je predstavil Robert Zupančič, komandir Policijske postaje Novo mesto.

Svetniki so sprejeli štiri sklepe, in sicer:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je na 6. seji, dne 18. 6. 2019, seznanil z informacijo o stanju ilegalnih prehodov državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto.

2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto od Vlade Republike Slovenije zahteva, da policija izvaja vse naloge in ukrepe za učinkovito varovanje državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto.

3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto od Vlade Republike Slovenije zahteva, da zagotovi zadostno materialno in kadrovsko podporo vsem institucijam, ki so odgovorne za varovanje zdravja, življenja in premoženja občank in občanov Mestne občine Novo mesto.

4. Občinski svet Mestne občine Novo mesto od Vlade Republike Slovenije zahteva, da o spremenjeni varnostni situaciji o stanju ilegalnih prehodov državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto sproti obvešča Mestno občino Novo mesto.

C. R.