Novo mesto: Občinski svet v novi sestavi se je prvič sestal včeraj

Rotovž (www.geago.si)

Na prvi redni oziroma konstitutivni seji so se včeraj popoldne sešli člani 30-članskega občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Obravnavali so poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in članov občinskega sveta. V nadaljevanju so potrdili mandate, župan je tudi slovesno zaprisegel.

Na prvi redni seji so svetniki imenovali tudi sestavo 9-članske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI).

Člani komisije so: Boštjan Grobler, predsednik, Sara Drašković in dr. Janez Povh (vsi iz Liste Gregorja Macedonija), Štefan David (Zveza za Dolenjsko – ZZD), Marko Dvornik (Nova Slovenija – krščanski demokrati – NSI), Bojan Kekec (Slovenska demokratska stranka – SDS), Alojz Kobe (Gospodarsko aktivna skranka – GAS), Uroš Lubej (Solidarnost) in mag. Adolf Zupan (DeSUS).

Župan Gregor Macedoni, ki je na volitvah 18. novembra 2018 dobil drugi mandat, je v nagovoru napovedal nadaljevanje začetih projektov v prejšnjem mandatu, velik poudarek bo na prometni infrastrukturi.

Nadaljevali podobno kot v prejšnjem mandatu

Po dostopnih podatkih bodo v občinskem svetu s svetniškimi skupinami tako kot v prejšnjem mandatu skušali doseči sporazum o programskem sodelovanju. To pomeni, da koalicijske pogodbe ne bodo sklepali. Vendar pa je v prejšnjem mandatu sporazum pri poznejšem delu veljal kot nekakšna koalicijska pogodba, če bo tudi zdaj tako, bo to samo drugačno poimenovanje dogovora o skupnem sodelovanju v občinskem svetu.

Župan je včeraj za nekatere medije še povedal, da so k sporazumu o sodelovanju povabili širok krog svetniških list, proces pa bodo končali predvidoma januarja.

Za nepoklicnega podžupana bo župan imenoval Boštjana Groblerja, ki je bil podžupan že v prejšnjem sklicu občinskega sveta, kandidiral je na Listi Gregorja Macedonija. Preostale podžupane bo župan imenoval v prihodnjih tednih. Napovedal je, da bodo delo zagotovo nadaljevali z dvema nepoklicnima podžupanoma. V prejšnjem sklicu sta bila to že imenovani Grobler in Bojan Kekec iz SDS. Očitno pa se spogledujejo tudi z idejo, da bi za poklicnega podžupana imenovali še nekoga izmed občinskih svetnikov, ki bi se ukvarjal z razvojnim področjem. Več bo znanega v prihodnjih tednih.

Glede na napovedi je tako verjetno, da bo Novo mesto poleg poklicnega župana in dveh nepoklicnih podžupanov imelo še poklicnega podžupana, ki se bo ukvarjal z razvojnim področjem, kar bo novost, če pride do tega.

V občinski svet se je na tokratnih volitvah uvrstilo 11 strank ali list, v prejšnjem mandatu je bilo teh 15. Največ svetniških mest (10 oziroma tretjino) ima Lista Gregorja Macedonija.

Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:

Zap. št. Lista Štev. prejetih glasov,           v % Štev. svetnikov
1. Lista Gregorja Macedonija 3884         26,86 %                          10
2. SDS 1801         12,46 %                            4
3.  Zveza za Dolenjsko – ZZD 1270           8,78 %                            3
4. GAS – Gospodarsko aktivna stranka 1122           7,76 %                            3
5. DeSUS 1104           7,63 %                            2
6. Solidarnost  925            6,40 %                            2
7. NSi  736            5,09 %                            1
8. SLS  647            4,47 %                            1
9. SD  494            3,42 %                            1

 

10. SNS  471            3,26 %                            1
11. Dobra država  429            2,97 %                            1
12. Lista Marjana Šarca  369            2,55 %                            0
13. Levica  362            2,50 %                            0
14. SMC  345            2,39 %                            0
15. Lista Dušana Kaplana  295            2,04 %                            0
16. Zeleni Slovenije  206            1,42 %                            0

 

Svetniki v občinskem svetu so naslednji:

 • Lista Gregorja Macedonija (10): Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Drašković, Janez Povh, Mojca Andolšek, Primož Kobe, Vesna Vesel, Mario Krapež, Klara Golić in Goran Mlakar
 • SDS (4): Bojan Kekec, Marjanca Trščinar Antić, Peter Kostrevc, Eva Filej Rudman
 • ZZD (3): Alenka Muhič, Štefan David, Mira Retelj
 • GAS (3): Alojz Kobe, Vesna Barborič, Janez Murn
 • DeSUS (2): Adolf Zupan, Ana Bilbija
 • Solidarnost (2): Uroš Lubej, Maja Žunič Fabjančič
 • SD (1): Srečko Vovko
 • NSi (1): Darko Dvornik
 • SLS (1): Franc Bačar
 • SNS (1): Matjaž Engel
 • Dobra država (1): Rok Mežnar
 • Predstavnik romske skupnosti: Duško Smajek

Lista Marjana Šarca, Levica, SMC, Lista Dušana Kaplana in Zeleni Slovenije so ostali brez predstavnikov v občinskem svetu.

J. M.