Novo mesto: Občina poziva osnovnošolske učence k prijavi na brezplačen topel obrok

(vir: pixabay.com)

Zaradi epidemije se šolanje nadaljuje na daljavo, učencem in dijakom bo zagotovljen brezplačen topel obrok. Nekatere občine, ki so prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil in malic, zato že pozivajo učence, da se prijavijo za prevzem hrane.

Občine naj bi poziv objavile na spletnih straneh šol, občin in v lokalnih medijih. Doslej je to za učence osnovnih šol objavila Mestna občina Novo mesto, ki je o tem medijem tudi poslala sporočilo.

Mestna občina Novo mesto je k prijavi za topel obrok pozvala osnovnošolske učence.

Obrok bo brezplačen in bo omogočen tistim, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za financiranje obroka s pomočjo državnih sredstev.

Mestna občina Novo mesto zato poziva učence, ki se izobražujejo na daljavo in potrebujejo brezplačen topel obrok, da oddajo prijavo za prevzem toplega obroka na osnovni šoli, ki jo obiskujejo.

Prijave naj učenci sporočijo šoli po e-pošti do jutri, ponedeljka, 9. novembra 2020, do 9. ure. Šole bodo podatke o številu učencev, ki želijo topel obrok, isti dan do 10. ure sporočile Mestni občini Novo mesto.

Brezplačen topel obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačen obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Šola bo za vsakega učenca upravičenost do toplega obroka preverila v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

Učenci, ki izpolnjujejo zgoraj naveden kriterij za dodelitev brezplačnega toplega obroka, bodo od torka, 10. novembra 2020, topel obrok osebno prevzeli na eni od osnovnih šol v mestu, s katero se bo Mestna občina Novo mesto dogovorila za pripravo toplega obroka. Izbor šole je odvisen od števila prijav, so še zapisali.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka je vlada zagotovila iz državnega proračuna. Velja pa za vse občine v Sloveniji.

M. D.